Do čela pedagogické fakulty se postaví Jiří Němec

  • 13. ledna 2015

Nového děkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Jiřího Němce dnes do funkce jmenoval rektor Mikuláš Bek. Němec dosud působil jako prorektor pro záležitosti studentů MU a vedoucí katedry sociální pedagogiky. Čtyřleté funkční období mu začne 1. února.


„Rád bych fakultu vedl cestou kvality na úkor kvantity. Studenti by měli školu navštěvovat méně, nicméně v tu dobu, kdy tam budou, by na ně měly být kladeny daleko větší nároky a student by si měl odnést pozitivní zkušenost a pocit smysluplnosti,“ řekl ke svým plánům Němec. Mimo jiné chce také nastavit vyšší laťku v přijímacím řízení.


Rád by vytvořil i centrum celoživotního vzdělávání, kde by učitelé z praxe našli příležitost pro rozšiřování nebo zvyšování své kvalifikace. Činnost centra by měla přímo navazovat na koncepci připravovaného učitelského kariérního řádu.


Jiří Němec je absolventem Masarykovy univerzity, kromě pedagogiky vystudoval také psychologii a má za sebou praxi učitele na základní škole. Jako pedagog a vědeckovýzkumný pracovník se zaměřuje na sociální pedagogiku, pedagogickou metodologii nebo pedagogiku volného času.

Kontakt: Tereza Fojtová, tisková mluvčí, tel: 549 49 49 49, mobil: 724 517 335, E-mail: fojtova@muni.cz


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info