Výzkum: Lidé v prvomájové blokádě byli vzdělaní Brňané se zaměstnáním

  • 8. května 2015

Aktuální výzkum provedli minulý týden na prvomájové brněnské blokádě vědci z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Zajímali se o to, jací lidé a proč se blokády zúčastnili. Z jejich dat plyne, že neplatí charakteristika protestujících, kterou podle médií prezentovala protistrana, totiž že se jedná převážně o nedostudované a nezaměstnané, kteří se do Brna sjeli odjinud.


Více než 40 procent s magisterským, inženýrským nebo doktorským vzděláním, více než 17 procent s bakalářským a téměř 30 procent účastníků se středoškolským vzděláním s maturitou. Takový je vzdělanostní profil účastníků. Platí také, že dvě třetiny blokujících byli lidé ekonomicky aktivní (zaměstnanci nebo živnostníci) a zhruba pětina studenti. Jen desetinu tvořili lidé v důchodu, nezaměstnaní a v domácnosti. „Nelze tedy souhlasit s názorem protistrany, která blokádníky označovala jako povaleče z kavárny,“ uvedla vedoucí výzkumu Alena Macková.


O blokujících je možné uvažovat jako o lidech s Brnem úzce provázanými – většina z nich ve městě žije nebo jinak působí. Trvalý pobyt mělo v Brně 55 procent respondentů, 72 procent z nich tady fyzicky bydlí. Podle autorů výzkumu se účastníci blokády od běžné populace odlišují svým vztahem k politice a svou politickou a veřejnou aktivitou. „Stejně jako zbytek české společnosti jsou nespokojeni se stavem politiky, ale zajímají se o ni více. Současně se respondenti nadprůměrně hojně věnují spolkové a komunitní činnosti,“ stojí ve zprávě, která k šetření vznikla. Celá je k dispozici na webu academia.edu zde http://bit.ly/1Qsi2UI.


Badatelé z fakulty sociálních studií prováděli šetření během prvních dvou hodin blokády a skončili předtím, než účastníci opustili Malinovského náměstí. Z celkového počtu asi 1500 účastníků (odhady se liší) vyzpovídali 101 lidí. Výzkum spadá do dlouhodobých aktivit vědců, kteří se zabývají používáním nových médií v moderní společnosti a aktivitou ve veřejném životě.


Kontakt: Tereza Fojtová, tel: 549 49 49 49, mobil: 724 517 335, e-mail: fojtova@muni.cz


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info