Výsledek evropské podpory: Moderní a stabilní systém transferu technologií na MU

  • 17. července 2015

Profesionalizace procesů a činností v oblasti transferu technologií, stabilizace souvisejících služeb i samotného prostředí pro přenos technologií a znalostí představují některé z hlavních cílů projektu „Transfer technologií na Masarykově univerzitě“, který byl v květnu 2015 na MU po třech letech úspěšně završen. Vytýčených cílů dosáhl řešitel projektu – Centrum pro transfer technologií (CTT) – díky finanční podpoře z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).


Projekt, který tým CTT řešil od června 2012, měl mimo jiné zvýšit připravenost vybraných týmů pro aplikovaný výzkum. Prostřednictvím CTT byl efektivněji realizován nejen samotný transfer duševního vlastnictví (např. formou licencí) a zahájeny spolupráce s aplikačními partnery, ale byly též poskytnuty stovky konzultací vědcům i firmám za účelem přenosu vědeckých výsledků do praxe a vytvořeno či právně ošetřeno přes 300 smluv. K rozvoji transferu technologií a znalostí na MU projekt přispěl zajištěním dostatečných kapacit CTT a profesionalizací poskytovaných expertních služeb.


„Díky projektu se nám podařilo lépe nastavit vnitřní prostředí MU pro spolupráce s aplikační sférou a komercializaci výsledků výzkumu. Aktualizovali jsme normy a metodiky, nastavili motivační podmínky i jasná pravidla. Vytvořili jsme ucelenou nabídku podpory výzkumným týmům i dalším pracovníkům včetně zajištění managementu spoluprací,“ říká ředitelka CTT Eva Janouškovcová.


Mezi aktivity podpořené z projektu patří i ochrana duševního vlastnictví MU, kdy na patenty, užitné vzory, ochranné známky a související administrativu bylo vynaloženo 1,8 milionu korun. Univerzita podala 30 národních patentových přihlášek (20 patentů bylo uděleno), 11 mezinárodních patentových přihlášek (7 patentů uděleno) či 32 přihlášek užitných vzorů (30 zapsáno). V souvislosti s konkrétními výsledky (např. know-how, vynálezy nebo software) univerzita v letech 2012–2015 prodala celkem 13 licencí.


Nově CTT během projektu zavedlo nástroj podpory fází proof of concept – ověření či dovyvinutí technologií v rané fázi, které umožní výzkumníkům zjistit, zda je jejich řešení vhodné pro komerční využití. Na ověřování funkčnosti technologií CTT z projektu využilo 6,5 milionu korun. Podpora napomohla týmům lékařské fakulty, přírodovědecké fakulty, fakulty informatiky, institutu CEITEC, centra RECETOX a Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky. Mezi nově využívané transferové nástroje patří též analýzy komerčního potenciálu a přístupy do speciálních databází.


„Projekt umožnil Masarykově univerzitě vybudovat respektované a kvalitní transferové pracoviště a nastoupit cestu, kterou se ubírají moderní vysoké školy na celém světě. Přenos technologií a znalostí do praxe a obecně spolupráce s aplikačními partnery bude jednou z priorit MU i v následujících letech,“ doplňuje Eva Janouškovcová.


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info