Češi chtějí více divoké přírody, ukázal výzkum Masarykovy univerzity

  • 30. července 2015

Nově zveřejněný reprezentativní výzkum provedený na vzorku 2023 dotazovaných zjišťoval, jak často Češi navštěvují divokou přírodu a co si myslí o její ochraně.


Výzkum Katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity se jako první svého druhu zaměřil na podrobné zmapování vztahu Čechů k divoké přírodě, tedy oblastem, kde probíhá přírodní vývoj bez zásahů člověka. Výsledky ukázaly, že významná část české veřejnosti vnímá tato území pozitivně a podporuje jejich ochranu: celých 71 procent souhlasí s tím, že je potřeba divokou přírodu v České republice chránit, nesouhlasí devět procent oslovených a zbylí na problematiku nemají názor.


Největší odpovědnost za ochranu divoké přírody přitom podle české veřejnosti nese zejména ministerstvo životního prostředí, dále národní parky, česká vláda, ekologická sdružení a lesníci.


„Jednoznačně se ukázalo, že Češi si přejí v České republice více divoké přírody, než jí v současné době je. Zatímco nyní tvoří rozloha přírodních oblastí bez zásahů člověka přibližně 0,3 procenta českého území, veřejnost jejich rozlohu odhaduje na deset procent – a na území České republiky by si přála ještě tři procenta divoké přírody navíc,“ uvedl ekopsycholog Jan Krajhanzl, vedoucí výzkumného týmu. Doplnil ještě, že výsledky zároveň ukazují, že rozšiřování divoké přírody má v tuzemsku širokou podporu – počet příznivců rozšiřování je víc než dvakrát vyšší než počet odpůrců.


Za divokou přírodou v České republice vyráží alespoň jednou ročně 38 procent obyvatel a za zahraniční divokou přírodou devět procent. „Přestože u nás každoročně cestují do divoké přírody jen někteří lidé, tento druh turistiky tu má zajímavý potenciál. Ukazuje se totiž, že divočina Čechy láká a má pro ně příchuť něčeho krásného, neznámého, skoro až exotického,” dodává sociolog z Masarykovy univerzity Jan Skalík.


Podrobnější informace o výzkumu a přesná data jsou k dispozici na webu: http://humenv.fss.muni.cz/divocina.


Kontakt: Tereza Fojtová, tisková mluvčí, e-mail fojtova@rect.muni.cz, tel. 724 517 335.


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info