Češi chtějí více divoké přírody, ukázal výzkum Masarykovy univerzity

  • 30. července 2015

Nově zveřejněný reprezentativní výzkum provedený na vzorku 2023 dotazovaných zjišťoval, jak často Češi navštěvují divokou přírodu a co si myslí o její ochraně.


Výzkum Katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity se jako první svého druhu zaměřil na podrobné zmapování vztahu Čechů k divoké přírodě, tedy oblastem, kde probíhá přírodní vývoj bez zásahů člověka. Výsledky ukázaly, že významná část české veřejnosti vnímá tato území pozitivně a podporuje jejich ochranu: celých 71 procent souhlasí s tím, že je potřeba divokou přírodu v České republice chránit, nesouhlasí devět procent oslovených a zbylí na problematiku nemají názor.


Největší odpovědnost za ochranu divoké přírody přitom podle české veřejnosti nese zejména ministerstvo životního prostředí, dále národní parky, česká vláda, ekologická sdružení a lesníci.


„Jednoznačně se ukázalo, že Češi si přejí v České republice více divoké přírody, než jí v současné době je. Zatímco nyní tvoří rozloha přírodních oblastí bez zásahů člověka přibližně 0,3 procenta českého území, veřejnost jejich rozlohu odhaduje na deset procent – a na území České republiky by si přála ještě tři procenta divoké přírody navíc,“ uvedl ekopsycholog Jan Krajhanzl, vedoucí výzkumného týmu. Doplnil ještě, že výsledky zároveň ukazují, že rozšiřování divoké přírody má v tuzemsku širokou podporu – počet příznivců rozšiřování je víc než dvakrát vyšší než počet odpůrců.


Za divokou přírodou v České republice vyráží alespoň jednou ročně 38 procent obyvatel a za zahraniční divokou přírodou devět procent. „Přestože u nás každoročně cestují do divoké přírody jen někteří lidé, tento druh turistiky tu má zajímavý potenciál. Ukazuje se totiž, že divočina Čechy láká a má pro ně příchuť něčeho krásného, neznámého, skoro až exotického,” dodává sociolog z Masarykovy univerzity Jan Skalík.


Podrobnější informace o výzkumu a přesná data jsou k dispozici na webu: http://humenv.fss.muni.cz/divocina.


Kontakt: Tereza Fojtová, tisková mluvčí, e-mail fojtova@rect.muni.cz, tel. 724 517 335.


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.