Interaktivní výstava ukáže jednu z nových možností boje proti změně klimatu

  • 4. listopadu 2015

Stále rostoucí množství vypouštěných skleníkových plynů, především oxidu uhličitého, přispívá ke globální změně klimatu. Jaké jsou možnosti snižování emisí a jak může zmírnit vypouštění CO2 do ovzduší metoda jeho zachycování a ukládání představí nová interaktivní výstava Vraťme CO2 pod zem. K vidění bude od 4. listopadu na galerii zábavního vědeckého centra VIDA! v Brně. Připravili ji odborníci z Přírodovědecké fakulty a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (MU).


Součástí výstavy s podtitulem Skleníkový plyn a jeho ukládání v horninách bude model úložiště oxidu uhličitého. „Expozice je navržená jako iluze geologického rezervoáru, tedy horninové vrstvy vhodné pro ukládání oxidu uhličitého. Vtáhne člověka až dva a půl kilometru pod zemský povrch a návštěvník jí může procházet a postupně objevovat a dozvídat se informace o problematice geologického ukládání CO2,“ uvedli autoři expozice architekti Darina a Jan Havlík z ateliéru Havlík architekti.


Technologie zachycování a ukládání CO2, anglicky Carbon Capture & Storage (CCS), spočívá v tom, že se emise u velkých zdrojů znečištění, jako jsou elektrárny, zachytí a před vypuštěním do ovzduší se z nich oddělí oxid uhličitý. Plyn je následně zchlazen a stlačen do kapalné formy. Pak je přepraven na vybrané úložiště, kde se vtlačí hluboko pod zem. Cílem výstavy je seznámit veřejnost s výhodami a riziky této technologie a s možnostmi jejího uplatnění v rámci České republiky. „Metodu CCS, která může ke snížení emisí přispět, již používají a dále rozvíjejí například v Norsku či Spojených státech amerických,“ doplnil děkan Přírodovědecké fakulty MU Jaromír Leichmann.


Součástí výstavy bude také nové video ukazující historický vývoj klimatu planety Země, koloběh CO2 v přírodě a to, jak jej ovlivňuje člověk. Představí také způsoby omezování emisí oxidu uhličitého a technologii CCS. Další informace k projektu jsou k dispozici na webových stránkách shake.sci.muni.cz.


Návštěva dočasné expozice, která potrvá do dubna roku 2016, je součástí vstupného do zábavního vědeckého centra VIDA!. Otevírací dobu i cenu vstupného najdete na www.vida.cz.


Výstava je součástí projektu Zachycování a ukládání CO2 – sdílení znalostí a zkušeností, který je financován grantem z Norských fondů 2009-14, a jehož cílem je předat získané informace široké veřejnosti. Odborníci z MU zprostředkovávají studentům základních a středních škol, poslancům, senátorům, ministerským i krajským úředníkům a také široké veřejnosti informace prostřednictvím projektových seminářů a besed.


Kontakt: Ema Wiesnerová, tel: 549 49 51 58, mobil: 725316753, e-mail: wiesnerova@rect.muni.cz


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info