Konference Výuka jazyků na lékařských fakultách

Lékařská fakulta MU a Centrum jazykového vzdělávání na Masarykově univerzitě si dovolují pozvat všechny zájemce na II. ročník mezinárodní konference Výuka jazyků na lékařských fakultách, která se uskuteční 9. – 10. 9. 2021 v Univerzitním Kampusu Bohunice, MU Brno.

Cílem konference je rozvíjet diskuzi o současném stavu výuky cizích jazyků, češtiny a slovenštiny jako cizího jazyka a lékařské terminologie pro lékařské i nelékařské obory. Záměrem je rovněž sdílet zkušenosti z výuky a testování a prezentovat výsledky výzkumu či konkrétní příklady výukových metod.

Tematické okruhy:

  • Metodologie výuky včetně alternativních a distančních forem výuky
  • Testování včetně alternativních a distančních forem testování
  • Tvorba kurzů a výukových materiálů
  • Organizace jazykové výuky
  • Interkulturní komunikace


Program bude zveřejněn v srpnu 2021.
Více informací naleznete na tomto odkazu

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info