Obhajoby závěrečných prací studentů programu P-PooL

Dne 20. dubna 2021 se na LF MU konají obhajoby dvanácti závěrečných prací studentů v 11. semestru studijního programu Všeobecné lékařství v rámci modulu P-PooL. 

Program P-PooL je výběrový speciální modul v rámci magisterského programu Všeobecné lékařství, který se od standardní podoby studia odlišuje aktivním zapojení studentů již od prvního ročníku do vědecko-výzkumné činnosti. Studenti vykonávají samostatnou expertní práci pod vedením školitelů na pracovištích lékařské fakulty a absolvují též teoretickou přípravu k vědecké práci. Více o programu P-PooL je k dispozici na tomto odkazu.

Program

9:00 Zahájení

9:05 – 9:30 Martin Barák
Téma: Modelování Alzheimerovy choroby in vitro pomocí lidských indukovaných
pluripotentních kmenových buněk
Pracoviště: Ústav histologie a embryologie LF MU
Školitelka: Mgr. Dáša Bohačiaková, Ph.D.

9:35 – 10:00 Agnesa Gabuľová
Téma: Srovnání metody elastické a rigidní nitrodřeňové osteosyntézy zlomeniny holenní kosti u starších dětí
Pracoviště: Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie, LF MU a FN Brno
Školitel: prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.

10:05 – 10:30 Vít Všianský
Téma: Prognostický význam volných aminokyselin v séru u nádorů hlavy a krku
Pracoviště: Ústav patologické fyziologie LF MU
Školitel: doc. RNDr. Michal Masařík, Ph.D.

10:35 – 11:00: Zuzana Mrkvová
Téma: Benzimidazoly snižují expresi Mdm2 a MdmX a aktivují p53 v nádorových liniích se zvýšenou expresí MdmX
Pracoviště: Biologický ústav LF MU
Školitelka: doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.

11:15 – 11:40 Jakub Sumbal
Téma: Epiteliálně-stromální interakce ve vývoji mléčné žlázy
Pracoviště: Ústav histologie a embryologie LF MU
Školitelka: Mgr. Zuzana Koledová, Ph.D.

11:45 – 12:10 Tomáš Skutil
Téma: Evokované potenciály vyvolané kontaktním teplem-vliv fyziologických proměnných
Pracoviště: Neurologická klinika FN Brno a LF MU
Školitelka: doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.

12:15 – 12:40 Dominik Pižem (obhajoba online přes MS Teams – zahraniční stáž)
Téma: Vliv intermitentní theta-burst stimulace na kognitivní výkon mladých zdravých jedinců a pacientů s mírnou kognitivní poruchou při Alzheimerově nemoci
Pracoviště: Aplikované neurovědy - výzkumná skupina Ireny Rektorové, CEITEC MU
Školitelka: prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.

12:45 – 13:10 Adrián Pieš (obhajoba online přes MS Teams – zahraniční stáž)
Téma: Ukládání železa v substantia nigra jako znak prodromální Parkinsonovy nemoci
Pracoviště: Aplikované neurovědy - výzkumná skupina Ireny Rektorové, CEITEC MU
Školitelka: prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.

Přestávka 35 min

13:45 – 14:10 Lucie Ulrichová
Téma: Změny hladin plazmatických mikroRNA u pacientů s bolestmi na hrudi a dušností
Pracoviště: II. interní klinika LF MU a FNUSA, Brno
Školitel: MUDr. Jan Novák, Ph.D.

14:15 – 14:40 Martin Fabšík
Téma: Malé nekódující RNA, cévní funkce a oxidativní stres v rozvoji
aterosklerózy u pacientů s diabetes mellitus
Pracoviště: Fyziologický ústav LF MU; II. interní klinika, FN u sv. Anny v Brně a LFMU
Školitelé: prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D., MUDr. Jan Novák, Ph.D.

14:45 – 15:10 Patrícia Mužlayová
Téma: Fyloidné nádory prsníka a retrospektívny prehľad 83 klinických prípadov
Pracoviště: Klinika operační onkologie, MOÚ v Brně
Školitel: doc. MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

15:15 – 15:40 Martin Macháček
Téma: Vliv sildenafilu na draslíkový proud typu inward rectifier u srdečních buněk
Pracoviště: Fyziologický ústav LF MU
Školitelka: doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D.

Mezi jednotlivými obhajobami: 5 min. pauzy. Studenti a jejich školitelé budou přicházet jednotlivě, dva studenti budou obhajovat práci online.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info