Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra pohybových aktivit a zdraví


kancelář: bud. E34/227
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3868
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.
Pracoviště
 • Fakulta sportovních studií - Katedra pohybové aktivity a zdraví
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
 • Vedoucí výzkumné skupiny - Health and Motion in Aging
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Ph.D. FSpS KINA Kinantropologie
 • Mgr. FSpS UTV Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
 • Bc. FSpS B-TV Tělesná výchova a sport, obor Regenerace a výživa ve sportu
 • Lektor tanečně-pohybových forem
 • Trenér moderní gymnastiky III. třídy
 • Regenerační a sportovní masér
 • Zdravotník zotavovacích akcí
 • Diagnostika pro regenerační maséry
 • Reflexologie plosky nohy
 • Balance diplom (CESA VUT Brno)
 • Body balance II.
 • HumansportTM specialist
 • Kurz neuro-vývojového programu - Pohybem se učíme
 • Certificate in ESOL international - communicator B2
 • Marketingové minimum I.
 • Marketingové minimum II.
 • Efektivní vedení porad
 • Hodnocení a motivace podřízených
 • Veřejné zakázky
 • Práva duševního vlastnictví, zejména autorského práva
 • Zvyšování gramotnosti v oblasti ICT
 • Tutoring e-learningu
Přehled zaměstnání
 • 2023: odborný asistent, Katedra ohybové aktivity a zdraví, Fakulta sportovních studií MU
 • 2013: odborný asistent, Katedra gymnastiky a úpolů, Fakulta sportovních studií MU
 • 2008: asistent, Katedra gymnastiky a úpolů, Fakulta sportovních studií MU
 • 2006: externí pedagog,Katedra gymnastiky a úpolů, Fakulta sportovních studií MU
 • 1997: taneční pedagog, ZUŠ Brno,Vídeňská
 • 1996: taneční pedagog, ZUŠ Ivančice
Pedagogická činnost
 • Pohybová aktivita seniorů, Physical Activity in Older Adults, didaktika gymnastiky a tanců, sportovní gymnastika, moderní gymnastika, základní gymnastika, rytmická gymnastika, aktuální formy a metody gymnastických disciplín, tance, gymnastická příprava, kondiční cvičení, fitness-posilovna, odborná terminologie, pohybová skladba, choreografie
 • Konzultant doktorských studentů, citace v metodických příručkách (Pro trenéry rytmické gymnastiky..)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Člen - EGREPA - European Group for Research into Elderly and Physical Activity
 • Spolupráce s významnými vědeckými týmy
 • tým vedený prof. MUDr. Julií Dobrovolnou, Ph.D. (Lékařská fakulta)
 • tým vedený prof. RNDr. Janou Klánovou, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta)
 • tým vedený prof. MUDr. Irenou Rektorovou, Ph.D. (CEITEC)
 • tým vedený PD Dr. rer. nat. Michael Brach (Münster, Germany, Institute of Sport and Exercise Sciences)
 • tým vedený doc. Stanisław Henryk Czyż, Ph.D. (IKV FSpS MU)
 • tým vedený Prof. Dr. Anita Hökelmann (Otto-von-Guericke-University in Magdeburg)
 • Hlavní řešitel projektu:
 • MUNI/A/1484/2022 Screening diagnostických biomarkerů sarkopenie u seniorů
 • MUNI/A/1426/2020 Parkour koncept pro zdravé stárnutí
 • MUNI/FR/1402/2019 Diagnostické metody a nástroje pro zjišťování parametrů fyzické zdatnosti seniorské populace
 • MUNI/51/06/2019 Predikční úloha molekulárních biomarkerů pro stanovení fyzické zdatnosti, časných parametrů kardiovaskulárního rizika a stárnutí u české populace seniorů a zjištění vlivu intervenčních programů na vybrané parametry fyzické zdatnosti - II.
 • 0960/2018 Predikční úloha molekulárních biomarkerů pro stanovení fyzické zdatnosti, časných parametrů kardiovaskulárního rizika a stárnutí u české populace seniorů a zjištění vlivu intervenčních programů na vybrané parametry fyzické zdatnosti
 • MUNI/A/1294/2017 Komparace efektu odporového, proprioceptivního a kombinovaného tréninku na ukazatele síly, rovnováhy a vybrané biochemické ukazatele u seniorů.
 • MUNI/A/1260/2016 Standardizace české verze dotazníku Falls Efficacy Scale – International (FES-I)
 • Mentor v projektu:
 • MUNI/IGA/1643/2020 Predictive model of fall prevention in older adults
 • Člen týmu v projektu:
 • MUNI/A/1082/2019 Analýza chůze specifických skupin populace
 • CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001761 RECETOX RI - OP VVV
 • 15-33854A, CEITEC 2015 - 2018 Efekt intenzívní tanečně-pohybové intervence na kognitivní funkce a změny mozkové plasticity zdravých seniorů a pacientů s mírnou kognitivní poruchou.
 • Spoluřešitel:
 • MUNI/51/03/2018 Pohybová aktivita, vybrané aspekty zdatnosti a rizikovost pádů seniorů v moravském regionu.
 • MUNI/51/03/2017 Podpora a implementace problematiky inkluzivního vzdělávání do výuky na FSpS
 • ROZV/20/FSpS/01/2015 Posilování pedagogických kompetencí v oblasti dynamického rozcvičení a strečinku ve vybraných sportovních odvětvích
 • ROZV/20/FSpS/10/2015
 • Akutní efekt silových intervencí na dynamiku změn vybraných ukazatelů zotavných procesů v intervalu 48 hodin
 • MUNI/A/1301/2014 Efekt plyometrických intervencí na vybrané silové parametry a ekonomiku běhu a jízdy na kole
 • 2012 – 2014: Účast na projektu Impact – Inovace a modernizace studijních oborů
 • 2011 – 2013: Účast na projektu Zvyšování jazykových kompetencí pracovníků FSpS a inovace výuky v oblasti Kinantropologie
 • 2012: Intervenční programy gymnastiky Praha
 • 2012: Účast na konferenci a workshopu "Možnosti vzdělávání rozhodčích kolektivních sportů" FSpS Brno
 • 2011 - 2012: Účast v projektu OP VK Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě
 • 2011: Účast na mezinárodní konferenci Trenčín 2011: Pohyb a zdraví
 • 2011: Účast na mezinárodní konferenci Sport and Quality of Life 2011
 • 2008: Účast na mezinárodní konferenci Brno, 6. - 7. 11. 2008 "Sport a kvalita života 2008 - Pohybem proti obezitě"
 • recenzent článků v odborných časopisech (Studia sportiva, Česká kinantrolopogie,..)
Akademické stáže
 • 1994 USA, South Carolina, Aiken Gymnastics,
 • 2018 Německo, Otto von Guericke University Magdeburg,
 • 2023 Croatia, University of Zagreb, Faculty of Kinesiology
Universitní aktivity
 • 2014 - 2017 člen akademického senátu FSpS
Mimouniversitní aktivity
 • 2023 Cena rektora MU za aktivní rozvoj občanské společnosti
 • 2020 Seniorský web
 • 2020 TV NOVA medializace cvičení seniorů v době pandemie
 • 2019 Český rozhlas - Host Dne na Moravě-medializace seniorský projekt
 • 2019 Seniorský kemp
 • 2017 Umělecký manažer Galavečer k 15. výročí vzniku FSpS
 • 2014 Mob Dance – veřejná vystoupení studentů k 95. výročí založení MU - organizátor
 • 2012 Galavečer FSpS MU k 10. výročí založení fakulty – pomocný choreograf
 • 2009 Galavečer "90 let v pohybu" pomocný choreograf
 • 2008-2009 Brno, Vychodilova, Penzion pro seniory - zdravotní TV pro seniory
 • 2004-2007 Brno, Klub moderní gymnastiky, trenér
 • 1998-2000 Moravský Krumlov, Klub sportovní gymnastiky, choreograf, trenér
Vybrané publikace
 • FERREIRA, Leonardo Gonçalves, Jakub KRAJŇÁK, Ana Carolina PALUDO, Marta GIMUNOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Angelica Miki STEIN. Effect of exercise detraining in cognitive functions of older adults: a systematic review. ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS. IRELAND: ELSEVIER IRELAND LTD, 2024. ISSN 0167-4943. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.archger.2024.105485. URL info
 • HORÁKOVÁ, Andrea, Lenka SVOBODOVÁ, Martin SEBERA a Marta GIMUNOVÁ. Predictive Model of the Risk of Fall Based on Physical Fitness Assessment in Older Adults. Studia Sportiva. Czechia: Masaryk University Faculty of Sports Studies, 2023, roč. 17, č. 2, s. 141-150. ISSN 1802-7679. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/StS2023-2-12. URL info
 • GIMUNOVÁ, Marta, Martin SEBERA, Mario KASOVIĆ, Lenka SVOBODOVÁ a Tomáš VESPALEC. Spatio-Temporal Gait Parameters in Association with Medications and Risk of Falls in the Elderly. Clinical Interventions in Aging. Dove Medical Press Ltd, 2022, roč. 17, č. 2022, s. 873-883. ISSN 1176-9092. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2147/CIA.S363479. URL info
 • SILVA, Shauane, Martina BERNACIKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ, Marcela JANÍKOVÁ, Helio SERASSUELO JUNIOR a Ana Carolina PALUDO. Description of a school sports training program for novice gymnastics: the load distribution and wellbeing responses. SCIENCE OF GYMNASTICS JOURNAL. SLOVENIA: UNIV LJUBLJANA, FAC SPORT, 2022, roč. 14, č. 3, s. 323-333. ISSN 1855-7171. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.52165/sgj.14.3.323-333. URL info
 • VODIČKA, Tomáš, Michal BOZDĚCH, Marta GIMUNOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ, Jiří ZHÁNĚL a Stanisław Henryk CZYŻ. Could the Evaluation of Muscle Strength Imbalances Be Used as a Predictor of Total Hip Arthroplasty? INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH. Molecular Diversity Preservation International, 2021, roč. 18, č. 10, s. nestránkováno, 10 s. ISSN 1661-7827. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/ijerph18105082. URL info
 • BALÁŽOVÁ, Zuzana, Radek MAREČEK, Ľubomíra NOVÁKOVÁ, Nela NĚMCOVÁ ELFMARKOVÁ, Sylvie KROPÁČOVÁ, Luboš BRABENEC, Roman GRMELA, Pavlína VACULÍKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Dance Intervention Impact on Brain Plasticity: A Randomized 6-Month fMRI Study in Non-expert Older Adults. frontiers in aging neuroscience. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, 2021, roč. 13, OCT, s. 724064-724071. ISSN 1663-4365. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fnagi.2021.724064. URL info
 • GIMUNOVÁ, Marta, Alena SKOTÁKOVÁ, Vojtěch GRÜN, Kateřina JENČÍKOVÁ, Leoš DANĚK, Tomáš HLINSKÝ, Lenka SVOBODOVÁ, Miriam KALICHOVÁ a Hana VÁLKOVÁ. The differences in postural stability between cross-country and alpine skiers with intellectual disabilities. Acta of Bioengineering and Biomechanics. Poland, 2020, roč. 22, č. 4, s. 133-138. ISSN 1509-409X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.37190/ABB-01690-2020-04. URL info
 • ŠEJNOHA MINSTEROVÁ, Alžběta, Patrícia KLOBUŠIAKOVÁ, Sylvie KROPÁČOVÁ, Ľubomíra NOVÁKOVÁ, Luboš BRABENEC, Zuzana BALÁŽOVÁ, Roman GRMELA, Alena SKOTÁKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Multishell Diffusion MRI Reflects Improved Physical Fitness Induced by Dance Intervention. Neural Plasticity. 2020, roč. 2020, č. 2020, s. 8836925-8836933. ISSN 2090-5904. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1155/2020/8836925. URL info
 • SVOBODOVÁ, Lenka, Jan CACEK, Martin SEBERA, Tomáš VODIČKA, Tereza KRÁLOVÁ, Tereza HAMMEROVÁ, Oldřich RACEK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Dita HLAVOŇOVÁ, Zdenko REGULI a Eduard HRAZDÍRA. Pohybová aktivita, zdraví a vybrané aspekty zdatnosti žen v Jihomoravském kraji. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 135 s. ISBN 978-80-210-9290-7. Čítárna Munispace info
 • SVOBODOVÁ, Lenka, Roman GRMELA, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Martin SEBERA, Sylvie KROPÁČOVÁ, Jana SKLENAŘÍKOVÁ, Gabriela CHYTILOVÁ, Lucie SOVADINOVÁ a Dominik HUSÁR. Tanečně pohybové aktivity pro zdravé seniory a seniory s mírnou kognitivní poruchou. Brno: Tribun EU s.r.o., 2019, 92 s. ahddasd. ISBN 978-80-263-1521-6. info
 • KROPÁČOVÁ, Sylvie, Kristína MITTEROVÁ, Patrícia KLOBUŠIAKOVÁ, Luboš BRABENEC, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Nela NĚMCOVÁ ELFMARKOVÁ, Zuzana BALÁŽOVÁ, Ivan REKTOR, Roman GRMELA, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Cognitive effects of dance-movement intervention in a mixed group of seniors are not dependent on hippocampal atrophy. Journal of Neural Transmission. WIEN: SPRINGER WIEN, 2019, roč. 126, č. 11, s. 1455-1463. ISSN 0300-9564. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00702-019-02068-y. URL info
 • HOŘÁK, Martin, Filip ZLÁMAL, Robert ILIEV, Jan KUČERA, Jan CACEK, Lenka SVOBODOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Tomáš KALINA, Ondřej SLABÝ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Exercise-induced circulating microRNA changes in athletes in various training scenarios. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2018, roč. 13, č. 1, s. 1-14. ISSN 1932-6203. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0191060. info
 • SVOBODOVÁ, Lenka a Martin SEBERA. The Effect of Resistance Training and Balance Training on the Gait Speed and Balance Skills in the Older Healthy Women. In International conference on healthiness and fitness across the lifespan. 2018. info
 • SVOBODOVÁ, Lenka, Martin SEBERA a Tomáš VODIČKA. Rozdíl v efektu silového a kombinovaného tréninku na vybrané parametry síly u seniorek. In Kondičný tréning v roku 2018. První. Banská Bystrica: DALI-BB, s.r.o., 2018, s. 356-363. ISBN 978-80-8141-196-0. info
 • SVOBODOVÁ, Lenka. DANCE CONTRIBUTION TO IMPROVING PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTH. Online. In 8TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. ZAGREB: UNIV ZAGREB, FAC KINESIOLOGY, 2017, s. 307-311. ISBN 978-953-317-049-7. info
 • GRASGRUBER, Pavel, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Jan CACEK. THE PHYSIQUE OF NATIONAL OLYMPIC TEAMS AND IMPLICATIONS FOR TALENT SELECTION. Online. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 331-344. ISBN 978-80-210-8917-4. URL info
 • SVOBODOVÁ, Lenka, Martin SEBERA a Petra SUCHÁČKOVÁ. ASSOCIATION BETWEEN THE FEAR OF FALLING AND THE LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY IN OLDER ADULTS. Online. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 640 - 647. ISBN 978-80-210-8917-4. info
 • SVOBODOVÁ, Lenka, Alena SKOTÁKOVÁ, Petr HEDBÁVNÝ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Martin SEBERA. USE OF THE DANCE PAD FOR THE DEVELOPMENT OF RHYTHMIC ABILITIES. Science of Gymnastics Journal. 2016, roč. 2016, vol.8., num.3., s. 283 - 294. ISSN 1855-7171. URL info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena, Lenka SVOBODOVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. An intervention movement program aimed on prevention of falls of people at the period of seniority - case study. In 12th International Scientific Conference on transformation Processes in Sport. 2015. ISBN 978-9940-569-12-9. info
 • SVOBODOVÁ, Lenka, Pavlína VACULÍKOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Jitka ČIHOUNKOVÁ, Martin BUGALA, Jan KOLÁŘ, Zdeňka KUBÍKOVÁ, jan KOLÁŘ, Libuše ČERNÁ a Jan CACEK. Trendy v realizaci pohybove aktivity dětí mateřských škol a 1. stupně základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 96 s. ISBN 978-80-210-7877-2. info
 • HEDBÁVNÝ, Petr, Jan CACEK a Lenka SVOBODOVÁ. Anthropometric characteristics in Czech elite female gymnasts. Online. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante: University of Alicante, 2014, s. nestránkováno, 2 s. ISSN 1988-5202. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4100/jhse. info
 • SVOBODOVÁ, Lenka, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. EFEKT INTERVENČNÍHO PROGRAMU NA VYBRANÉ KONDIČNÍ A KOORDINAČNÍ SCHOPNOSTI Z HLEDISKA PREVENCE PÁDŮ U OSOB V OBDOBÍ SENIA (PŘÍPADOVÁ STUDIE). In doc. PhDr. Zdenko Reguli, Ph.D. Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 49-61. ISBN 978-80-210-6290-0. info
 • SVOBODOVÁ, Lenka, Pavlína VACULÍKOVÁ a Alena SKOTÁKOVÁ. Weight training for childred and youth. In 9´th International Conference Sport and Quality of LIfe 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3. info
 • SEBERA, Martin, Michaela KUBECOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Petr HEDBÁVNÝ. 3D biomechanická analýza přemetu vpřed. Physiotherapia Slovaca. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, roč. 2, 2012, 2, s. 60-71, 11 s. ISSN 1338-1601. info
 • SVOBODOVÁ, Lenka, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. EFEKT INTERVENČNÍHO PROGRAMU NA VYBRANÉ KONDIČNÍ A KOORDINAČNÍ SCHOPNOSTI Z HLEDISKA PREVENCE PÁDŮ U OSOB V OBDOBÍ SÉNIA (PŘÍPADOVÁ STUDIE). Online. In doc. PhDr. Viléma Novotná; PhDr. Jaroslav Krištofič; Mgr. Jan Chrudimský. Intervenční programy gymnastiky, sborník příspěvků z vědeckého semináře Kinantropologie konaného 25. 9. 2012. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra gymnastiky, 2012, s. 32-42. ISBN 978-80-86317-97-7. info
 • REGULI, Zdenko a Lenka SVOBODOVÁ. Česká verze diagnostiky strachu z pádů u seniorů - FES-I (Falls Efficacy Scale International). Studia sportiva. Brno: FSpS MU, 2011, roč. 5, č. 2, s. 5-12, 12 s. ISSN 1802-7679. info
 • SVOBODOVÁ, Lenka. Tanec jako faktor ovlivňující rovnováhové schopnosti jedince v období sénia (případová studie). In Konference Pohyb a zdraví. 2011. ISBN 978-80-8075-487-7. info

22. 5. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info