doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.

přednosta ústavu – Mikrobiologický ústav


telefon: 543 183 090
e‑mail:
Školitel

Obor: Lékařská mikrobiologie a imunologie

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech