doc. MUDr. Jiří Špác, CSc.


telefon: 543 182 287
e‑mail:
Projekty