doc. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D.

docentka – Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií


kancelář: 4.46
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8794
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Politologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 23. 8. 2021
Datum ukončení řízení 1. 4. 2022
Habilitační práce (veřejná část) Brexit Means Brexit Means What? Discursive Constructions of Brexit in the United Kingdom
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Study I, II, III, IV, V. The texts have been published with subscription publishers and their copyright resides with the publisher.
Oponenti habilitační práce Dr. Delphine Deschaux-Dutard (Université Grenoble Alpes)
Dr. Ben Farrand (Univerzita v Newcastle)
Prof. Claudio M. Radaelli (European University Insitute)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 1. 2022 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
Členové doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. (Rektorát MU)
prof. PhDr. Jiří Lach, M.A., Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., dr. h.c. (UK Praha - Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií)
Dr. Tim Haughton (University of Birmingham)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 14. 3. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info