doc. RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D.


E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor habilitace Botanika
Habilitační práce (veřejná část) Ekologie (polo)parazitických rostlin
Důvod pro omezení zveřejnění práce: omezená licence
Posudek oponenta Posudek 1
Posudek 2
Posudek 3
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zahájení 22. 5. 2017
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. František Krahulec, CSc. (Botanický ústav AV ČR)
prof. RNDr. Karel Prach, Ph.D. (PřF JčU České Budějovice)
doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Jitka Klimešová, CSc. (Botanický ústav AV ČR)
Oponenti prof. Diethart Richard G. Matthies (Universita Marburg, Německo)
prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (PřF UK Praha)
Dr. Gerald Matthias Schneeweiss (Univerzita Vídeň)
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 10. 2017
Hodnocení Přednášky
Datum zasedání VR fakulty 1. 11. 2017
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 2. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info