doc. RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D.

docent – Výzkum vegetace


kancelář: bud. D32/108
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7706
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Botanika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 22. 5. 2017
Datum ukončení řízení 1. 2. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Ekologie (polo)parazitických rostlin
Důvod pro omezení zveřejnění práce: omezená licence
Oponenti habilitační práce prof. Diethart Richard G. Matthies (Universita Marburg, Německo)
prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (PřF UK Praha)
Dr. Gerald Matthias Schneeweiss (Univerzita Vídeň)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 10. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. František Krahulec, CSc. (Botanický ústav AV ČR)
prof. RNDr. Karel Prach, CSc. (PřF JčU České Budějovice)
prof. Mgr. Michal Hájek, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Jitka Klimešová, CSc. (Botanický ústav AV ČR)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 1. 11. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info