doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.

Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Obor řízení Životní prostředí a zdraví
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 11. 9. 2023
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 11. 2023 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. (VFU Brno)
prof. Dr. Ing. Jan Mareš (Mendelova univerzita v Brně)
prof. Ing. Radka Kodešová, CSc. (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Prof. Bryan William Brooks, Ph.D. (Baylor University, USA)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 11. 2023
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 26. 3. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info