RNDr. Tomáš Homola, PhD.


Kancelář: pav. 07/02003
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 4974
E‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Tomáš Homola, PhD.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor habilitace Fyzika plazmatu
Habilitační práce (veřejná část) Plasma Processing of Surfaces and Nanostructured Coatings for Flexible and Printed Electronics
Důvod pro omezení zveřejnění práce: licenční omezení
Posudek oponenta Posudek 1
Posudek 2
Posudek 3
Datum zahájení 4. 12. 2017
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. David Trunec, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (VUT Brno)
RNDr. Jiří Buršík, DSc. (Ústav fyziky materiálů AV ČR)
doc. RNDr. Jozef Kúdelčík, PhD. (Žilinská univerzita v Žilině)
Oponenti doc. RNDr. Karol Hensel, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (VUT Brno)
prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc. (UJEP v Ústí nad Labem)
Přednáška pro odbornou veřejnost
Datum zasedání VR fakulty
Datum zasedání VR MU
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum ukončení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info