Mgr. Jana Mikulová, Ph.D.

zástupkyně vedoucího ústavu – Ústav klasických studií


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. A/A.214
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5319
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Jana Mikulová, nar. 4. 6. 1978 v Brně
Pracoviště
 • Ústav klasických studií, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
  Arna Nováka 1, 60200 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2006: Ph.D. z klasické filologie
 • 2002: Mgr. v oboru latina-španělština (FF MU Brno)
Přehled zaměstnání
 • od 2010: Ústav klasických studií FF MU; odborný asistent
 • 2007 - 2010: Ústav klasických studií FF MU a Oddělení Centra jazykového vzdělávání na LF MU; lektor
 • 2007: Ústav klasických studií FF MU; vědecký, výzkumný a vývojový pracovník
 • 2006 – 2008: Filozofická fakulta Ostravské univerzity; odborný asistent
 • 2006: FI MU; organizační referent (e-technik pro FF)
Pedagogická činnost
 • Latinská mluvnice (morfologie a syntax)
 • Pozdní latina
Vědeckovýzkumná činnost
 • Výzkumná témata
 • Orcid: https://orcid.org/0000-0002-1017-2645
 • Přímá řeč, pozdní latina, gramatikalizace, pragmatika v latině
 • Granty
 • 2018-2020: Uvozování přímé řeči v latině, projekt GA ČR (GA18-01878S) - řešitel
 • 2018: Implementace překladů moderních děl do výuky latiny, projekt FR MU (MUNI/FR/0926/2017) - garant
 • 2012–2015: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky, projekt OP VK (CZ.1.07/2.2.00/28.0228) - člen týmu
 • 2010–2013: Inovace studijních oborů Ústavu klasických studií FF MU, projekt OP VK (CZ.1.07/2.2.00/15.0227) - člen týmu
Akademické stáže
 • 2000 - čtyřměsíční pobyt na Universidade de Santiago de Compostela
 • 2002-2001 - tříměsíční pobyt na Istituto Universitario Orientale v Neapoli
 • 2005 - dvouměsíční pobyt na Universidad de Sevilla
Vybrané publikace
 • MIKULOVÁ, Jana. Límites del discurso directo. In 21st International Colloquium on Latin Linguistics,Universidad de Santiago de Compostela, 30. 5. - 3. 6. 2022. 2022. info
 • MIKULOVÁ, Jana. Diskurzivní a pragmatické funkce tvarů „říkám“, „řeknu“ a „řekl jsem“ v Řečech proti Verrovi. In Roma aurea MMXXII. Colloquium Ciceronianum. Praha, 21.-22. 6. 2022. info
 • MIKULOVÁ, Jana. Evolution of Direct Discourse Marking from Classical to Late Latin. Leiden, Boston: Brill, 2022. 157 s. The Language of Classical Literature sv. 37. ISBN 978-90-04-52499-6. Evolution of Direct Discourse Marking from Classical to Late Latin info
 • MIKULOVÁ, Jana. Latinsky snadno a rychle? In Trendy ve vzdělávání v jazykových centrech na univerzitách v EU, 6. a 7. 10. 2022, Olomouc. 2022. info
 • MIKULOVÁ, Jana. The Variability of Late Latin Authors’ Means for Marking Direct Discourse. Convivium Supplementum. Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, and the Mediterranean. MASARYKOVA UNIVERZITA, 2022, roč. 2022, č. 2, s. 49-59. ISSN 2336-3452. Convivium info
 • MIKULOVÁ, Jana. Pragmatic uses of ‘I say’ in Latin. Journal of Historical Pragmatics. John Benjamins, 2021, roč. 22, č. 1, s. 34-68. ISSN 1566-5852. doi:10.1075/jhp.18002.mik. Pragmatic uses of ‘I say’ in Latin info
 • MIKULOVÁ, Jana. The creativity of Late Latin authors: The case of marking direct discourse. In A Radical Turn? Subversions, Conversions and Mutations in the Postclassical World (3rd–8th c.). October 18-19, 2021, Brno. 2021. info
 • MIKULOVÁ, Jana. Existuje něco jako lidová latina? In XXIX. Letní škola klasických studií: Odi profanum volgus et arceo? (Horatius, Carmen III,1): Lidové a populární v antice a v její recepci Univerzitní centrum Telč, 1.-4. 7. 2021. 2021. 2021. info
 • MIKULOVÁ, Jana. Introducción del discurso directo en el latín tardío. Acta antiqua Academiae scientiarum Hungaricae. Magyar Tudomanyos Akademia Klasszika-Filologiai Kozlemenyei, 2020, roč. 59, 1-4, s. 489-503. ISSN 0044-5975. doi:10.1556/068.2019.59.1-4.43. Introducción del discurso directo en el latín tardío info
 • MIKULOVÁ, Jana. Degrees of Redundancy in Double Introductions of Direct Speech in Gregory of Tours. Symbolae Osloenses. Taylor & Francis, 2020, roč. 94, č. 1, s. 169-200. ISSN 0039-7679. doi:10.1080/00397679.2020.1836754. Degrees of Redundancy in Double Introductions of Direct Speech in Gregory of Tours info
 • MIKULOVÁ, Jana. Introducción del discurso directo en el latín tardío. In 13th International Colloquium of Late and Vulgar Latin - Latin vulgaire - latin tardiff XIII, 3. 9. - 7. 9. 2018, Budapest. 2018. program info
 • MIKULOVÁ, Jana. Direct speech and diversity of voices in selected letters of Cicero to Atticus I (direct speech). Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. Jagiellonian University Press, 2018, roč. 135, č. 3, s. 201-209. ISSN 1897-1059. doi:10.4467/20834624SL.18.018.8854. Direct speech and diversity of voices in selected letters of Cicero to Atticus I (direct speech) info
 • MIKULOVÁ, Jana. Direct speech and diversity of voices in selected letters of Cicero to Atticus II (indirect speech, mixed quotations and comparison with direct speech). Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. 2018, roč. 135, č. 3, s. 211-217. ISSN 1897-1059. doi:10.4467/20834624SL.18.019.8855. Direct speech and diversity of voices in selected letters of Cicero to Atticus II (indirect speech, mixed quotations and comparison with direct speech) info
 • MIKULOVÁ, Jana. Some remarks on dicens in Late Latin texts. Indogermanische Forschungen. Berlin: Walter De Gruyter, 2017, roč. 122, č. 1, s. 1-28. ISSN 0019-7262. doi:10.1515/if-2017-0001. Some remarks on dicens in Late Latin texts info
 • MIKULOVÁ, Jana. Haberi + passive perfect participle. Glotta. Zeitschrift für griechische und lateinische Sprache. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, 2016, roč. 92, č. 1, s. 152-174. ISSN 0017-1298. Haberi + passive perfect participle (Jstor) Haberi + passive perfect participle (publisher's web) info
 • MIKULOVÁ, Jana. The marking the end of direct speech in Late Latin. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 2, s. 169-182. ISSN 1803-7402. doi:10.5817/GLB2016-2-13. Marking the end of direct speech in Late Latin info
 • MIKULOVÁ, Jana. Dirk Panhuis. Gramatika latiny. Přel. L. Pultrová.Praha: Academia, 2014. 284 s. (rec.). Jednota klasických filologů, 2015. info
 • MIKULOVÁ, Jana. Verbs introducing direct speech in Late Latin texts. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 2, s. 123-143. ISSN 1803-7402. Digitální knihovna FF MU info
 • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 402 s. ISBN 978-80-210-7039-4. Digitální knihovna FF MU info
 • MIKULOVÁ, Jana. A Case of habere + Past Participle in Late Latin. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 2, s. 77-87. ISSN 1803-7402. Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University info
 • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny. 2. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 190 s. ISBN 978-80-210-6499-7. Digitální knihovna FF MU info
 • MIKULOVÁ, Jana. Ablativo de gerundio «anterior» en la Crónica mozárabe. Emerita : revista de lingvistica y filologia clasica. Madrid: Instituto Antonio de Nebrija, 2012, roč. 80, č. 2, s. 371-385. ISSN 0013-6662. doi:10.3989/emerita.2012.19.1117. info
 • MIKULOVÁ, Jana. Debere in complement clauses. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 2, s. 131-147. ISSN 1803-7402. Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University info
 • MIKULOVÁ, Jana. El ablativo de gerundio en la Crónica Mozárabe. In Setkání hispanistů / Encuentro de hispanistas (Brno, 9.-10. října 2009). Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 199-217. ISBN 978-80-210-5147-8. info
 • MIKULOVÁ, Jana. Habere s participiem perfekta v některých pozdně latinských textech. In Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis - Studia romanistica 8 : Hommage au professeur Jan Šabršula. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2008. s. 213-222. ISBN 978-80-7368-483-9. info
 • MIKULOVÁ, Jana. Participio de presente que expresa anterioridad o posterioridad. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 2008, N 13, č. 2008, s. 97-111, 14 s. ISSN 1211-6335. info
 • MIKULOVÁ, Jana. Durante dos días anduvo buscando... Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 2007, N 12, č. 2007, s. 39-55, 16 s. ISSN 1211-6335. info
 • MIKULOVÁ, Jana. Absolutní konstrukce ve vybraných pozdně latinských textech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 2005, N, č. 10, s. 79-83. ISSN 1211-6335. info

23. 9. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info