Mgr. Jana Mikulová, Ph.D.


Kancelář: bud. A/A.214
Gorkého 63/14
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 5319
E‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Jana Mikulová, nar. 4. 6. 1978 v Brně
Pracoviště
 • Ústav klasických studií, Filozofická fakulta MU
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2006: Ph.D. z klasické filologie
 • 2002: Mgr. v oboru latina-španělština (FF MU Brno)
Přehled zaměstnání
 • od 2010: Ústav klasických studií FF MU; odborná asistentka
 • 2007 - 2010: Ústav klasických studií FF MU a Oddělení Centra jazykového vzdělávání na LF MU; lektorka
 • 2007: Ústav klasických studií FF MU; vědecký, výzkumný a vývojový pracovník
 • 2006 – 2008: Filozofická fakulta Ostravské univerzity; odborná asistentka
 • 2006: FI MU; organizační referent (e-technik pro FF)
Pedagogická činnost
 • Latinská mluvnice (morfologie a syntax)
 • Pozdní latina
 • Latina pro neoborové studenty
Vědeckovýzkumná činnost
 • Výzkumná témata
 • Pozdní latina
 • Slovesné perifráze a jejich gramatikalizace
 • Přímá řeč
 • Granty
 • 2018-2020: Uvozování přímé řeči v latině, projekt GA ČR (GA18-01878S) - řešitel
 • 2018: Implementace překladů moderních děl do výuky latiny, projekt FR MU (MUNI/FR/0926/2017) - garant
 • 2012–2015: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky, projekt OP VK (CZ.1.07/2.2.00/28.0228) - člen týmu
 • 2010–2013: Inovace studijních oborů Ústavu klasických studií FF MU, projekt OP VK (CZ.1.07/2.2.00/15.0227) - člen týmu
Akademické stáže
 • 2000 - čtyřměsíční pobyt na Universidade de Santiago de Compostela
 • 2002-2003 - tříměsíční pobyt na Istituto Universitario Orientale v Neapoli
 • 2005 - dvouměsíční pobyt na Universidad de Sevilla
Vybrané publikace
 • MIKULOVÁ, Jana. Some remarks on dicens in Late Latin texts. Indogermanische Forschungen, Berlin: Walter De Gruyter, 2017, roč. 122, č. 1, s. 1-28. ISSN 0019-7262. doi:10.1515/if-2017-0001. info
 • MIKULOVÁ, Jana. Haberi + passive perfect participle. Glotta. Zeitschrift für griechische und lateinische Sprache, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, 2016, roč. 92, č. 1, s. 152-174. ISSN 0017-1298. info
 • MIKULOVÁ, Jana. The marking the end of direct speech in Late Latin. Graeco-Latina Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 2, s. 169-182. ISSN 1803-7402. doi:10.5817/GLB2016-2-13. URL info
 • MIKULOVÁ, Jana. Dirk Panhuis. Gramatika latiny. Přel. L. Pultrová.Praha: Academia, 2014. 284 s. (rec.). : Jednota klasických filologů, 2015. info
 • MIKULOVÁ, Jana. Verbs introducing direct speech in Late Latin texts. Graeco-Latina Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 2, s. 123-143. ISSN 1803-7402. Digitální knihovna FF MU info
 • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 402 s. ISBN 978-80-210-7039-4. Digitální knihovna FF MU info
 • MIKULOVÁ, Jana. Syntax latinských vedlejších vět. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 498 s. ISBN 978-80-210-7207-7. Digitální knihovna FF MU info
 • MIKULOVÁ, Jana. A Case of habere + Past Participle in Late Latin. Graeco-Latina Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 2, s. 77-87. ISSN 1803-7402. Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University info
 • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny. 2. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 190 s. ISBN 978-80-210-6499-7. Digitální knihovna FF MU info
 • MIKULOVÁ, Jana. Ablativo de gerundio «anterior» en la Crónica mozárabe. Emerita : revista de lingvistica y filologia clasica, Madrid: Instituto Antonio de Nebrija, 2012, roč. 80, č. 2, s. 371-385. ISSN 0013-6662. doi:10.3989/emerita.2012.19.1117. info
 • MIKULOVÁ, Jana. Debere in complement clauses. Graeco-Latina Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 2, s. 131-147. ISSN 1803-7402. Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University info
 • MIKULOVÁ, Jana. El ablativo de gerundio en la Crónica Mozárabe. In Setkání hispanistů / Encuentro de hispanistas (Brno, 9.-10. října 2009). Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 199-217. ISBN 978-80-210-5147-8. info
 • MIKULOVÁ, Jana. Habere s participiem perfekta v některých pozdně latinských textech. In Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis - Studia romanistica 8 : Hommage au professeur Jan Šabršula. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2008. s. 213-222, 10 s. ISBN 978-80-7368-483-9. info
 • MIKULOVÁ, Jana. Participio de presente que expresa anterioridad o posterioridad. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 2008, N 13, č. 2008, s. 97-111. ISSN 1211-6335. info
 • MIKULOVÁ, Jana. Durante dos días anduvo buscando... Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 2007, N 12, č. 2007, s. 39-55. ISSN 1211-6335. info
 • MIKULOVÁ, Jana. Absolutní konstrukce ve vybraných pozdně latinských textech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 2005, N, č. 10, s. 79-83. ISSN 1211-6335. info

16. 1. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info