doc. Michael Matthew Kaylor, PhD.


Kancelář: bud. G/G203
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 4177
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Filozofická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení Michael Matthew Kaylor, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor habilitace Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury)
Habilitační práce (veřejná část) "Arch-Priest of a Minor Cult": A Critical Study of Forrest Reid
Datum zahájení 3. 2. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. Mgr. Milada Franková, CSc., M.A. (MU Brno - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
doc. Mgr. Pavel Drábek, Ph.D. (MU Brno - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Anna Grmelová, CSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
doc. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D. (UK Praha - Filozofická fakulta)
Oponenti doc. PhDr. Anna Grmelová, CSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc. (UHK - Pedagogická fakulta)
Ao. Univ.-prof. Dr. Rudolf Weiss (Univerzita Vídeň)
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 6. 2011
Datum zasedání VR fakulty 27. 10. 2011
Datum zasedání VR MU
Stav řízení řízení zastaveno vědeckou radou fakulty
Datum ukončení 27. 10. 2011
Habilitační řízení
Fakulta Filozofická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení Michael Matthew Kaylor, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor habilitace Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury)
Habilitační práce (veřejná část) Forrest Reid. The Tom Barber Trilogy
Datum zahájení 2. 2. 2012
Složení habilitační komise
Předseda prof. Mgr. Milada Franková, CSc., M.A. (MU Brno - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
doc. Mgr. Pavel Drábek, Ph.D. (MU - Filozofická fakulta)
doc. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D. (UK Praha - Filozofická fakulta)
doc. Justin Quinn, Ph.D. (ZČU Plzeň - Filozofická fakulta)
Oponenti Prof. Aritha van Herk (Univerzita Calgary)
prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc. (UHK - Pedagogická fakulta)
doc. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D. (UK Praha - Filozofická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 31. 5. 2012
Datum zasedání VR fakulty 17. 1. 2013
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 3. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info