doc. Michael Matthew Kaylor, PhD.

docent – Katedra anglistiky a amerikanistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. G/G.209
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4177
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Michael Matthew Kaylor, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 3. 2. 2011
Datum ukončení řízení 27. 10. 2011
Habilitační práce (veřejná část) "Arch-Priest of a Minor Cult": A Critical Study of Forrest Reid
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Anna Grmelová, CSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc. (UHK - Pedagogická fakulta)
Ao. Univ.-prof. Dr. Rudolf Weiss (Univerzita Vídeň)
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 6. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. Mgr. Milada Franková, CSc., M.A. (MU Brno - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
doc. Mgr. Pavel Drábek, Ph.D. (MU Brno - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Anna Grmelová, CSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
doc. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D. (UK Praha - Filozofická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 10. 2011
Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Michael Matthew Kaylor, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 2. 2. 2012
Datum ukončení řízení 1. 3. 2013
Habilitační práce (veřejná část) Forrest Reid. The Tom Barber Trilogy
Oponenti habilitační práce Prof. Aritha van Herk (Univerzita Calgary)
prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc. (UHK - Pedagogická fakulta)
doc. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D. (UK Praha - Filozofická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 31. 5. 2012
Složení habilitační komise
Předseda prof. Mgr. Milada Franková, CSc., M.A. (MU Brno - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
doc. Mgr. Pavel Drábek, Ph.D. (MU - Filozofická fakulta)
doc. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D. (UK Praha - Filozofická fakulta)
doc. Justin Quinn, Ph.D. (ZČU Plzeň - Filozofická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 17. 1. 2013
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Michael Matthew Kaylor, PhD.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 31. 7. 2020
Datum ukončení řízení 2. 11. 2023
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc. (Univerzita Hradec Králové)
Prof. Raili Marling (Univerzita Tartu)
prof. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D. (Univerzita Karlova)
Prof. György Endre Szönyi (Univerzita Szeged)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info