doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.


e‑mail:
Školitel

Obor: Speciální pedagogika

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech