Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.

odborný asistent – Ústav hudební vědy


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. N/06007
Janáčkovo nám. 654/2a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5662
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Muzikologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 2. 9. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Nicolaus Zangius: hudebník přelomu 16. a 17. století. Na stopě neznámému
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci - emeritní profesor)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
prof. PhDr. Petr Daněk, Ph.D. (Vysoká škola múzických umění v Bratislavě)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 11. 2021
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Marta Hulková, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Dr hab. Tomasz Jeź (Varšavská univerzita)
doc. Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info