prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.


Kancelář: A410
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Fakulta informatiky
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Ivana Černá, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Fakulta informatiky
Obor habilitace Informatika
Habilitační práce (veřejná část) Model Checking: Approaches to the State Explosion problem
Datum zahájení 17. 12. 2002
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc. (FI MU)
Členové prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (FIT VUT Brno)
prof. RNDr. Pavel Pudlák DrSc. (MÚ AV ČR Praha)
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc. (VŠB - TU Ostrava)
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc. (FI MU)
Oponenti prof. RNDr. Petr Jančar, CSc. (VŠB - TU Ostrava)
prof. Faron Moller (University of Wales, UK)
Dr. Richard Mayr (Freiburg University, Germany)
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 5. 2003
Datum zasedání VR fakulty 27. 5. 2003
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 7. 2003
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Fakulta informatiky
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Ivana Černá, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Výzkumná centra
Obor jmenování Informatika
Datum zahájení 11. 1. 2007
Složení komise
Předseda prof. Ing. František Plášil, DrSc. (MFF UK Praha)
Členové prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (FIT VUT Brno)
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc. (FI MU)
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. (FI MU)
prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. (ÚI AV ČR Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 2. 4. 2007
Datum zasedání VR fakulty 20. 4. 2007
Datum zasedání VR MU 29. 5. 2007
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 5. 11. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info