Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Sylvie Stanovská, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 3. 2. 2011
Datum ukončení řízení 1. 12. 2011
Habilitační práce (veřejná část) Zu der alttschechischen Liebeslieddichtung im Lichte des deutschsprachigen Minnesangs und der jüngeren deutschen Liebeslieddichtung. (Verbindunglinien, Motive, Strukturelemente).
Oponenti habilitační práce prof. Dr. Gerhard Hahn (Univerzita Regensburg)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Ludvík Václavek, CSc. (UP Olomouc - Filozofická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 6. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Václav Bok, CSc. (JU České Budějovice - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Zdeněk Masařík, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr. (UP Olomouc - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Ludvík Václavek, CSc. (UP Olomouc - Filozofická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 9. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info