Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D.

odborný asistent – Ústav české literatury


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. D/D.515
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3106
e‑mail:
Životopis

Životopis

Pracoviště
 • Ústav české literatury a knihovnictví
  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
  Arna Nováka 1
  660 88 Brno
Funkce na pracovišti
 • asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1990-1997: obor čeština - filozofie, dipl. práce "K nejmladší české poezii"
Přehled zaměstnání
 • 1997 FF MU
Pedagogická činnost
 • Teorie literatury I, II
 • Současná česká literatura
 • Poezie 90. let 20. století
 • Literární kritika
Vědeckovýzkumná činnost
 • Moderní česká litaratura
 • Teorie literatury
Mimouniversitní aktivity
 • 2012 Člen komise pro udělování Státní ceny za literaturu
  2012 předseda Koordinační skupiny pro Program rozvoje kultury města Brna
  2012 místopředseda Poradního sboru náměstkyně primátora města Brna pro kulturu
  2012 člen Rady pro kulturu a umění Masarykovy univerzity 2009 člen Redakční rady Portálu české literatury
  2009-2013 člen Rady pro umění ministra kultury ČR
  2006 člen Rady Ústavu pro českou literaturu AVČR
  2001-2011 člen Poradního sboru statutárního města Brna pro kulturu
  2001-2003 člen kominse pro udělování ceny Nadace český literární fond za literární dílo
  2001 člen ediční rady "Teoretické knihovny" v nakl. Host
  2000-2004 člen celostátního výboru Obce spisovatelů
  2000-2001 člen komise MK ČR pro udělování státní ceny za překladatelské dílo
  1998-2000 člen ediční rady "Strukturalistické knihovny" v nakladatelství Host
  1997-1999 člen komise MK ČR pro udělování grantů pro vydávání české literatury
  1996-2004 řídí Edici poezie Host (nakl. Host)
  2003 řídí edici Česká próza (nakl. Host)
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2001 Novinářská křepelka - cena Nadace český literární fond
  1996 šéfredaktor a spolumajitel nakladatelství Host
  1995 šéfredaktor časopisu Host
Vybrané publikace
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Postgenerace (Zátiší a bojiště poezie 90. let 20. století). Brno: Host, 2010, 168 s. ISBN 978-80-7294-355-5. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav, Mayda ARGUELLES DEL PINO a Liuver SABORIT MORALES. Trosečníci z ostrova svobody. 1. vyd. Brno: Host, 2009. ISBN 978-80-7294-334-0. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav a Radka DENEMARKOVÁ. Jako bych tu knihu psala s pistolí namířenou mezi oči. 1. vyd. Brno: Host, 2009, 8 s. č. 2. ISSN 1211-9938. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav a Michal PŘIBÁŇ. Exil je nejzajímavější v jednotlivých lidských osudech. Brno: Host, 2009, 5 s. č. 3. ISSN 1211-9938. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Čekání na básníka (Mladá básnická generace na počátku 90. let 20. století). In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 195-2001, 6 s. ISBN 978-80-210-4686-3. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Poesie im Inkubator. In Literatur und Übersetzung, Bohemistische Studien. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Slawistik, 2008, s. 111-119. ISBN 978-3-86006-301-9. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav, Radek HORÁČEK, Jiří HAVLÍČEK, Martin REISSNER a Tereza DĚDINOVÁ. Krásné knihy - konec nakladatelů. In Fenomén kniha. Výtvarná výchova a umění knihy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 1 s. nakladatelství Albert. ISBN 978-80-210-4727-3. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav a Lubor KASAL. Literatura v čase zahradníků. Brno: Host, 2008, 6 s. č. 9. ISSN 1211-9938. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Poezie v inkubátoru (Co přináší básnická generace 90. let 20. století). Host (Host do školy). Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2007, roč. 23, č. 6, s. 10-15. ISSN 1211-9938. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav a Daniela FISCHEROVÁ. Co s námi udělá přežranost příběhy... Brno: Host, 2007, 5 s. č.4. ISSN 1211-9938. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav a Jiří HÁJÍČEK. Zajímají mě zlomové okamžiky... Brno: Host, 2007, 4 s. č. 8. ISSN 1211-9938. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav a Inka MACHULKOVÁ. Já, beatnička, jsem číslo jedna v Obci spisovatelů... Brno: Host, 2007, 4 s. č.5. ISSN 1211-9938. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav a Petr PLACÁK. Kultura přežije v kanálech... Brno: Host, 2007, 5 s. č. 7. ISSN 1211-9938. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Typologie mladé básnické generace 90. let. TVAR. Praha: Klub přátel Tvaru, 2006, roč. 17, č. 2, s. 8-9. ISSN 0862-657X. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Typologie mladé básnické generace 90. let II. Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, 2006, roč. 17, č. 3, s. 8-9. ISSN 0862-657X. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Nástup mladé básnické generace v době prvního Bítova. Tvar. Praha, 2006, roč. 17, č. 15, s. 12-13. ISSN 0862-657X. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Wspólczesne czeskie czasopisma i wydawnictwa. Ha!art. Krakow: Fundacja Krakowska alternatywa, 2005, roč. 5, č. 21, s. 82 - 85. ISSN 1641-7453. info
 • HOLMAN, Petr a Miroslav BALAŠTÍK. Otokar Březina: Korespondence I, II. Brno: Host - vydavatelství, s. r. o., 2004, 1816 s. ISBN 80-7294-104-6. URL info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Krize kultury (Několik poznámek k tématu). In Kultura v médiích (prezentace a reflexe umění). Praha: Obec spisovatelů, 2004, s. 17-23, 6 s. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Nashledanou v míčovně (Kdo získá letošní Státní cenu za literaturu?). Host. Brno: Host, 2003, roč. 19, č. 8, s. 28-30. ISSN 1211-9938. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Metamorfozite na prozata. Literaturen vestnik. Sofia, Bulgaria: Literaturen vestnik ood, 2003, -, 9. 7. 2003, s. 4, 11, 2 s. ISSN 1310-9561. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Našijat čitatel e veski, kojto čete knigu. Literaturen vestnik. Sofia, Bulgaria: Literaturen vestnik ood, 2003, -, 9. 7. 2003, s. 3. ISSN 1310-9561. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Literatura a politika. Dokořán. Praha: Obec spisovatelů, 2002, roč. 6, č. 22, s. 25-28. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Slam poetry. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2002, roč. 18, č. 7, s. 29-35, 6 s. ISSN 1211-9938. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Nad sbírkou Pavla Kolmačky Vlál za mnou směšný šos. In SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 103-112. ISBN 80-210-201. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Neue namen in der tschechischen poesie der 90re jahre. Brno: Vetrne Mlyny, 2001, 29 s. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Co odešlo s cenzurou. Dokořán. Praha: Obec spisovatelů, 2001, č. 3, s. 18-21. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Budou se v Záběhlicích vychovávat spisovatelé? Host. Brno: SPVČH, 2000, roč. 16, č. 8, s. 38-40. ISSN 1211-9938. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Typologie nové básnické generace. Brno: Host, 1998, 6 s. ISBN 1211-9938. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Princip stínu. In J. H. Krchovský: Básně. První. Brno: Host, 1998, s. 223-226. Poezie. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Teď noci. In SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 89-93. V1. ISBN 80-210-2014-8. info

14. 10. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info