PhDr. Kaliopi Chamonikola, Ph.D.


E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Filozofická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Kaliopi Chamonikola, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení VUT v Brně - FaVU
Obor habilitace Dějiny umění
Habilitační práce (veřejná část) Zdaleka i zblízka. Středověké importy v moravských a slezských sbírkách
Datum zahájení 8. 12. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc. (AV ČR Praha)
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. (Národní galerie v Praze)
prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. (Akademie výtvarných umění v Praze)
Oponenti prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. (Národní galerie v Praze)
doc. PhDr. Jiří Fajt (Univerzita Lipsko)
doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. (UK Praha - Filozofická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost
Datum zasedání VR fakulty
Datum zasedání VR MU
Stav řízení zpětvzetí návrhu uchazečem
Datum ukončení 25. 4. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info