prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Karel Cvachovec, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Klin ika anesteziologie a resuscitace 2. LF UK Praha
Obor řízení Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 20. 5. 2004
Datum ukončení řízení 1. 5. 2005
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 11. 2004
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof.MUDr. Danuše Táborská, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc. (UK - 2.Lékařská fakulta Praha, AV ČR Praha)
prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc. (UK - 2.Lékařská fakulta Praha,)
doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc. (UK - Lékařská fakulta Plzeň)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 11. 2004
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 14. 12. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info