Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. PaedDr. Anna Zelenková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Dějiny konkrétních literatur (slovanské literatury)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 29. 10. 2009
Datum ukončení řízení 1. 6. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Česko-slovenské a slovensko české vzťahy jako forma interkultúrneho dialógu
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Peter Liba, DrSc. (UKF Nitra - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Vladimír Křivánek, CSc. (UHK - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc. (Katolická univerzita Budapešť)
Přednáška pro odbornou veřejnost 4. 1. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. dr. Sergio Bonazza (Univerzita Verona)
prof. PhDr. Ladislav Čúzy, CSc. (UK Bratislava - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Viera Žemberová, CSc. (Prešovská univerzita - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc. (Katolická univerzita Budapešť)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 2. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info