doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Dr. Giuseppe Maiello, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení FF Univerzity Pardubice
Obor řízení Antropologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 3. 1. 2008
Datum ukončení řízení 13. 2. 2009
Habilitační práce (veřejná část) Polarita sexuality a smrti
Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Dr. Giuseppe Maiello, Ph.D.
Obor řízení Etnologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 14. 10. 2013
Datum ukončení řízení 1. 4. 2015
Habilitační práce (veřejná část) Polarita sexuality a smrti. Soubor etno-antropologických studií.
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc. (Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (Masarykova univerzita)
doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 2. 2014
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Dušan Holý, DrSc. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc. (Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře)
prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. (Masarykova univerzita)
prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D. (Masarykova univerzita)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 1. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info