JUDr. Tomáš Richter, Ph.D., LL.M.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Tomáš Richter, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze
Obor řízení Obchodní právo
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 14. 5. 2008
Datum ukončení řízení 18. 6. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Insolvence kapitálových obchodních společností
Oponenti habilitační práce prof. Dr. et Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.h.c (advokát, Ekonomická fakulta VŠB TU v Ostravě)
prof. JUDr. František Zoulík, CSc. (Právnická fakulta UK v Praze)
JUDr. Zdeněk Krčmář (Nejvyšší soud)
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. (MU - Právnická fakulta)
Členové prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (MU - Právnická fakulta)
prof. JUDr. Dvořák Jan, CSc. (UK v Praze - Právnická fakulta)
JUDr. Krčmář Zdeněk (Nejvyšší soud)
JUDr. Nykodým Jiří (Ústavní soud)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info