doc. Mgr. Jan Šik, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Jan Šik, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení ON Semiconductor Czech Republic
Obor řízení Fyzika kondenzovaných látek
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 1. 10. 2012
Datum ukončení řízení 1. 5. 2013
Habilitační práce (veřejná část) Studium optických funkcí polovodičů pomocí spektroskopické elipsometrie
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc. (Univerzita Pardubice)
prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D. (MFF UK v Praze)
RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 3. 2013
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (FSI VUT Brno)
prof. Ing. Eduard Hulicius, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR Praha)
prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc. (Ústav fyziky materiálů AV ČR Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 3. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info