doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

docent – Katedra trestního práva


kancelář: 227
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5586
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta MU Brno
Obor řízení Trestní právo
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 2. 3. 1999
Datum ukončení řízení 15. 12. 1999
Habilitační práce (veřejná část) Základní otázky nutné obrany
Oponenti habilitační práce doc. JUDr. František Novotný, CSc. (Policejní akademie ČR Brno)
doc. JUDr. Juraj Kolesár, CSc. (Právnická fakulta UKo Bratislava)
JUDr. Antonín Draštík (Nejvyšší soud ČR Brno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 2. 11. 1999
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Jan Musil, CSc. (Policejní akademie ČR)
Členové doc. JUDr. František Novotný, CSc. (Policejní akademie ČR)
doc. JUDr. Helena Válková, CSc. (Právnická fakulta ZČU Plzeň)
JUDr. Ladislav Červenka, CSc. (Nejvyšší soud ČR Brno)
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. (MU - Právnická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 11. 1999

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info