doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Obor řízení Dermatovenerologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 23. 5. 2002
Datum ukončení řízení 1. 12. 2002
Habilitační práce (veřejná část) Kontaktní alergeny v pracovním a životním prostředí jako příčiny vzniku ekzému
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Zdeněk Vlašín, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. František Vosmík, DrSc. (KU - 1. Lékařská fakulta Praha)
doc. MUDr. Mojmír Novák, CSc. (KU - 3. Lékařská fakulta Praha)
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jiří Záhejský, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc. (KU - Lékařská fakulta Plzeň)
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc. (KU - 3. Lékařská fakulta Praha)
doc. MUDr. Jana Hercogová, CSc. (KU - 2. Lékařská fakulta Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 11. 2002