prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.


kancelář: 237
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6717
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Právnická fakulta
Obor řízení Mezinárodní právo soukromé
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení zpětvzetí návrhu uchazečem
Datum zahájení řízení 22. 10. 2003
Datum ukončení řízení 5. 12. 2003