MUDr. Otmar Stránský


telefon: 543 182 313
e‑mail: