doc. MUDr. František Salajka, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. František Salajka, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta, Klinika nemocí plicních a tbc
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 13. 5. 1999
Datum ukončení řízení 15. 12. 1999
Habilitační práce (veřejná část) Původ krvácení u nemocných vyšetřovaných pro hemoptýzu
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 11. 1999
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Eva Rozborilová, CSc. (Martinská fakultná nemocnica, Martin, SR)
prof. MUDr. Oldřich Ošťádal,CSc. (Univerzita Palackého Olomouc, Lékařská fakulta, Klinika TRN)
doc. MUDr. Miloslav Marel, CSc. (Karlova Univerzita Praha, II. lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 11. 1999

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info