prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

Vedoucí katedry – Katedra výtvarné výchovy


Kancelář: bud. B/4016
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 4478
E‑mail:
Školitel

Obor: Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky

školitel doktorských studentů
Olga Búciová téma: Úloha muzeí a galerií v povědomí o architektuře na školách
Magda Strouhalová téma: Proměny českého výtvarného umění současnosti v galerijním vzdělávání a ve školní výuce na základních školách.
Monika Szűcsová téma: Softwarové umenie a galerijná prax

Obor: Výtvarná výchova

školitel doktorských studentů
Marcela Etavard absolvent 2012, téma: Ženské tabu v současném umění (Společenský a umělecký kontext ženskosti v díle současných umělkyň)
Adam Franc téma: Softwarové umění ve výuce: možnosti kritického a kreativního poznání softwaru
Darina Hlinková absolvent 2014, téma: Zprostředkování umění seniorům. Doprovodný muzejní edukační program pro seniory 55+ vystavěný na principech kanadské fototerapie
Kateřina Hrušková téma: Srovnávací výzkum pedagogických praxí v oboru VV na německých a českých univerzitách
Michaela Jezberová absolvent 2012, téma: Prostor v pozadí - Dětství jako autonomní zdroj inspirace umělců a jeho význam pro výuku výtvarné výchovy
Eva Kaličinská téma: Vliv kultury na výtvarný projev a vzdělávání migrantů muslimů na základních školách v ČR ve vzdělávací oblasti Umění a kultura
Marta Kovářová absolvent 2012, téma: Sociální digitalizace, digitální socializace. Audiovizuální tvorba a její uplatnění v pedagogické praxi.
Alice Křížová Stuchlíková absolvent 2012, téma: Profese galerijního pedagoga
Susan Maly téma: Interdisciplinarita v oblasti galerijní edukace
Antonina Pirochtová absolvent 2004, téma: Kompetence diváka před výtvarným dílem
Martin Reissner absolvent 2012, téma: Česká ilustrace v literatuře pro děti a mládež. Východiska, vývojové aspekty, výrazné tendence.
Irena Rodriguez Točíková téma: Vnímání výtvarného umění u osob s lehčími neurovývojovými poruchami
Michaela Syrová absolvent 2007, téma: Vnútorný svet abstraktného umenia
Táňa Šedová absolvent 2015, téma: Specifika veřejných muzeí výtvarného umění a jejich role v procesu komunikace s veřejností. Nástin situace v České republice a její srovnání s rakouským a německým prostředím.
Kateřina Šmejkalová téma: "PŘIJDU ZASE" Funkce galerijního pedagoga z pohledu návštěvníka
Jan Zálešák absolvent 2007, téma: Rámce interpretace (K interpretaci obrazů v odborných diskurzech a ve výtvarné výchově)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info