doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra počítačových systémů a komunikací


kancelář: C501
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3535
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení řízení zastaveno vědeckou radou fakulty
Datum zahájení řízení 31. 12. 2007
Datum ukončení řízení 7. 11. 2008
Habilitační práce (veřejná část) Multimedia Data Distribution and Processing in IP Networks
Oponenti habilitační práce doc. Ing. Jan Janeček, CSc. (FEL ČVUT v Praze)
doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D. (FM TUL)
assoc.prof. Dr. Mario M. Freire (University of Beira Interior)
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 9. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. (FEL ČVUT v Praze)
Členové doc. RNDr. Václav Račanský, CSc. (Ústav výpočetní techniky)
prof. Ing. Jiří Žára, CSc. (FEL ČVUT v Praze)
RNDr. Imrich Vrťo, DrSc. (Slovenská akademie věd)
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík (FIT VUT v Brně)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 11. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info