doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.


kancelář: bud. N/06004
Janáčkovo nám. 654/2a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7525
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. František Svoboda, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Veřejná ekonomie a regionální rozvoj
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 2. 1. 2013
Datum ukončení řízení 1. 2. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Evoluce institucí veřejného sektoru a jejich reinterpretace prostřednictvím institucionální analýzy
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. (Fakulta sociálních věd UK)
doc. Ing. Radim Valenčík, CSc. (Fakulta ekonomických studií VŠFS)
doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. (Národohospodářská fakulta VŠE v Praze)
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 5. 2013
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (Ekonomicko-správní fakulta)
Členové doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
prof. Ing. Květa Kubátová, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD. (Ekonomická fakulta, UMB v Banskej Bystrici)
prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (FSV, UK v Praze)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 14. 10. 2013