Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Zoologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 19. 12. 2003
Datum ukončení řízení 1. 11. 2004
Habilitační práce (veřejná část) Distribuce a ekologie netopýrů se zaměřením na území Moravy
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Vladimír Hanák, (UK Praha - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. (ÚBO AV ČR Brno)
prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. (Uk Praha- Přírodovědecká fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 10. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Gaisler, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. (ÚBO AV ČR Brno)
doc. MVDr. Emil Tkadlec, CSc. (UP - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc. (ČZU Praha)
doc. RNDr. František Sedláček, CSc. (JČU České Budějovice)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 10. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info