doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D.


telefon: 543 182 323
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení řízení zahájeno
Datum zahájení řízení 14. 1. 2020

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Petr Němec, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta MU
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 21. 9. 2009
Datum ukončení řízení 1. 3. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Imunogenetické faktory v etiopatogenezi revmatoidní artritidy
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc. (Karlova Univerzita - Lékařská fakulta Hradec Králové)
DOc. MUDr. Pavel Horák, CSc. (LF UP Olomouc)
doc. MUdr. Jozef Lukáč, CSc. (NÚRCH Piešťany)
Přednáška pro odbornou veřejnost 8. 12. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Karel pavelka, DrSc. (Revmatologický ústav Praha)
prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc. (Karlova Univerzita - Lékařská fakulta Hradec Králové)
doc. MUdr. Pavel Horák, CSc. (LF UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 1. 2010
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení zpětvzetí návrhu uchazečem
Datum zahájení řízení 8. 3. 2017
Datum ukončení řízení 31. 3. 2017