MUDr. Štefánia Aulická, Ph.D.


e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Klinika dětské neurologieLékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupkyně přednosty kliniky pro vědu a výzkum

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Klinika dětské neurologieLékařská fakulta
Pracovní zařazení Odborná asistentka
e-mail
Fakulta / Pracoviště MU Výzkumná skupina Ondřeje SlabéhoStředoevropský technologický institut
Pracovní zařazení Odborná asistentka
Fakulta / Pracoviště MU I. neurologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Odborná asistentka

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 229574
Interní informace Portál MU IS MU