doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.

docentka – Seminář čínských studií


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. B1/B1.208
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4877
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Lucie Olivová, MA, PhD, DSc

  包捷

Pracoviště
 • Seminář čínských studií - Centrum asijských studií

  Filozofická fakulta MU

  Arna Nováka 1

  602 00 Brno

Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011: doktor filologických věd (DSc), orientalistika, Akademie věd České republiky
 • 2007: docent, obecné dějiny, FF University Palackého
 • 1998: doktor filosofie, literatury a kultura Asie a Afriky, FF University Karlovy
 • 1989: Master of Arts, Chinese Literature, University of California at Berkeley
 • 1980: absolvent (prom. hist.), historie - čínština, rozšířeno o obor italština
Přehled zaměstnání
 • 2015 - docentka, Seminář čínských studií, FF Masarykovy university, Brno
 • 2007 - 2014 docentka, Katedra asijských studií, FF University Palackého, Olomouc
 • 2004 - 2006 odborná asistentka, Katedra asijských studií, FF University Palackého, Olomouc
 • 1993 - 1995 kurátorka čínského umění, Sbírka mimoevropského umění, Národní galerie v Praze (půl úvazek)
 • 1991 - 2003 odborná asistentka, Ústav Dálného východu, FF University Karlovy, Praha
 • 1990 - 1991 knihovnice, Čínské akvizice, Britská knihovna, Londýn
 • 1983 - 1985 odborná pracovnice, Oddělení čínského tisku, Orientální ústav ČSAV, Praha
 • 1981 - 1982 cizojazyčná korespondentka, Obchodní oddělení ZÚ ČSSR, Peking
Pedagogická činnost
 • dějiny čínského umění
 • dějiny čínské literatury
 • kulturní antropologie tradiční Číny
 • četba a překlad čínských textů
Vědeckovýzkumná činnost
 • městská kultura v Yangzhou za dynastie Qing
 • žánrové náměty v čínském výtvarném umění
 • kulturní kontakty Číny a Evropy (křesťanské misie, chinoiseries)
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • červenec-srpen 2001: Seminář znalectví klasické čínské malby, University of Maryland & Freer Gallery of Art, Washington DC, USA
 • 2x výzkumný pobyt v Center for Chinese Studies, National Central Library (únor-květen 1997; leden-duben 2004), Taipei, ROC
 • 2x letní soustředění zahraničních lektorů čínštiny (1998 : Pekingská universita jazyka a kultury; 2000 : Vysoká škola pedagogická v Pekingu), ČLR
 • vii-viii 1999: Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD): výzkumný pobyt na Ruprechts-Universität v Heidelbergu, SRN
 • ZS 1992/93: doktorská stáž, Nankingská universita, ČLR
 • 1989/90: kurs čínského jazyka a kultury, Stanford Center, Taiwanská universita, Taipei, ROC
 • 1983/84-1984/85 : dvouletý kurs pro zahraniční studenty čínštiny, Katedra čínského jazyka a literatury, Pekingská universita, ČLR
 • 4. 12. 2017 – 9. 2. 2018: Ostatní, CHN
  • Hlavní obsahem cesty bylo jednak studium relevantních obrazů v depozitářích a expozicích Muzea provincie Guangdong, Muzea města Guangzhou a Muzea umění města Guangzhou, jednak přednášky na téma chinoiserií v České republice, pronesené na katedře uměleckého designu v Southern China University of Technology a v Muzeu provincie Guangdong. Setkala jsem se s pracovníky z těchto institucí a hovořila s nimi o odborných záležitostech. Podle ředitele má Muzeum provincie Guangdong zájem o výměnnou výstavu, což by se muselo projednat s vedením Národního muzea.
 • 24. 8. 2017 – 27. 8. 2017: Zurich University, Zürich, CHE
  • Referát "Some Examples of Interior Chinese-style Decorations in Czechia"na 2. konferenci EAAA (East Asian Art and Archeology Association), účast na schůzích předsednictva, účast na schůzích redakční rady.
 • 1. 3. 2016 – 5. 3. 2016: School of Oriental And African Studies - University of London, London, GBR
  • Přednáška Character-Pairs in Chinese novels
 • 26. 8. 2015 – 30. 8. 2015: Saint Petersburg State University, St. Petersburg, RUS
  • 2x přednáška o čínské lidové grafice v rámci Letní školy, členská účast na schůzi výboru EACS (European Association of Chinese Studies), který letos zasedá právě zde
 • 18. 6. 2015 – 19. 6. 2015: University of Sheffield, Sheffield, GBR
  • "New approaches in Chinese garden history" : the Conference is organised in honour of Dr. Alison Hardie by the Centre for East West Studies, a joint venture between the School of Architecture and Department of Landscape at the University of Sheffield. The presentations aim to update the historiography of Chinese gardens and their reception in the West, and to record the evolution of the research in the modern context. My paper is titled "The Boat-trip to a Yangzhou garden on the 7th of 7th, 1771."
Mimouniverzitní aktivity
 • členka oborové rady doktorských studií Teorie a dějin literatur Asie a Afriky na FF University Karlovy
 • členka oborové rady doktorských studií Jazyky a kultura Číny a Japonska na FF University Palackého v Olomouci
 • členka rady EACS (European Association for Chinese Studies)
 • členka poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur (NM Praha)
 • předsedkyně poroty Překladatelské soutěže Česko-čínské společnosti
 • členka poroty na soutěži v čínštině Hanyu qiao pro ČR a Slovensko
 • odborné revize a lektorské posudky
Ocenění vědeckou komunitou
 • 3. cena v kategorii Krásná literatura, v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2007, pořádané Památníkem národního písemnictví a Ministerstvem kultury ČR, za knihu Lucie Olivová: Čínské pohádky, Nakladatelství Vltavín v Praze
Vybrané publikace
 • OLIVOVÁ, Lucie. Město radovánek na Dlouhé řece. Yangzhou v osmnáctém století. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2014. 128 s. ISBN 80-7363-616-6. info
 • OLIVOVÁ, Lucie. Honglou meng topic in popular prints. Dálný východ. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, roč. 4, č. 2, s. 156-165. ISSN 1805-1049. info
 • Čínský, japonský a korejský buddhismus. 1. vyd. Praha: Argo, 2011. Základní texty východních náboženství 3. ISBN 978-80-257-0215-4. info
 • OLIVOVÁ, Lucie, ed. Zvířecí mýty a mytická zvířata. 1. vyd. Praha: Academia, 2010. ISBN 978-80-200-1815-1. info
 • OLIVOVÁ, Lucie, ed. Postava šibala v asijské slovesnosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. ISBN 978-80-244-2404-0. info
 • OLIVOVÁ, Lucie a Vibeke BØRDAHL, EDS. Lifestyle and Entertainment in Yangzhou. 1. vyd. Copenhagen: NIAS Press, 2009. 488 s. ISBN 978-87-7694-035-5. info
 • OLIVOVÁ, Lucie. Tradiční čínská architektura. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2008. 158 s. ISBN 978-80-7363-178-9. info
 • OLIVOVÁ, Lucie, ed. Klenoty čínské literatury. 1. vyd. Praha: Portál, 2006. info
 • OLIVOVÁ, Lucie. Tabák v čínské společnosti, 1600 - 1900. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 198 s. ISBN 80-244-1074-5. info
 • JÜAN, Mej. O čem Konfucius nehovořil. 1. vyd. Praha: Brody, 2003. 229 s. ISBN 80-86112-17-9. info
 • OLIVOVÁ, Lucie a XU SHU´AN. Vývoj správního systému v Číně. 1. vyd. Praha: Karlova univerzita, 2000. 110 s. ISBN 80-246-0093-5. info

29. 1. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info