doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Radovan Šikl, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Akademie věd ČR, Psychologický ústav
Obor řízení Obecná psychologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 5. 12. 2013
Datum ukončení řízení 1. 11. 2015
Habilitační práce (veřejná část) Zrakové vnímání
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
prof. PhDr. Alena Plháková, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. Ing. Jan Kremláček, Ph.D. (Lékaařská fakulta v Hradci Králové)
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 4. 2015
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (Masarykova univerzita)
Členové prof. Mgr. Andrej Démuth, PhD. (Trnavská univerzita v Trnavě)
prof. PhDr. Josef Švancara, CSc. (Masarykova univerzita)
doc. PhDr. Igor Brezina, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 10. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info