prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta UP Olomouc
Obor řízení Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 17. 9. 2015
Datum ukončení řízení 2. 12. 2016
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 1. 2016 | Hodnocení Přednášky
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA (2. Lékařská fakulta UK, Praha)
prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. (LF UP Olomouc)
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM (Masarykova nemocnice, Ústí nad labem)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 1. 2016
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 8. 3. 2016