doc. RNDr. Petr Jelínek, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Petr Jelínek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Obor řízení Teoretická fyzika a astrofyzika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 10. 4. 2017
Datum ukončení řízení 1. 11. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Magnetohydrodynamické vlny a oscilace ve sluneční koróně
Oponenti habilitační práce prof. Arkadiusz Berlicki (Univerzita Wroclav)
Mgr. Peter Gömöry, Ph.D. (Astronomický ústav SAV)
doc. RNDr. Jaroslav Dudík, PhD. (Astronomický ústav AV ČR)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 9. 2017 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta)
RNDr. Juraj Zverko, DrSc. (Astronomický ústav SAV)
prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR)
doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D. (Astronomický ústav MFF UK Praha)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 4. 10. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info