doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.

docent – Geografický ústav


kancelář: pav. 05/02026
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8210
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Regionální geografie a regionální rozvoj
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 15. 3. 1999
Datum ukončení řízení 19. 4. 2000
Habilitační práce (veřejná část) Geografické aspekty zemědělství okresu Uherské Hradiště
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
doc.RNDr. Ivan Bičík, CSc. (PřF UK Praha)
doc.RNDr. Peter Spišiak, CSc. (PřF UKo Bratislava, SR)
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 4. 2000
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc. RNDr. Stanislav Řehák, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc.RNDr. Ivan Bičík, CSc. (Karlova univerzita Praha, PřF)
doc.RNDr. Petr Šindler, CSc. (Komenského univerzita Bratislava, SR, PřF)
doc.RNDr. Pavol Korec, CSc. (Komenského univerzita Bratislava, SR, PřF)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 19. 4. 2000

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info