doc. Ahad Zareravasan, PhD

docent – Katedra podnikové ekonomiky a managementu


korespondenční adresa:
Lipová 507/41a, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ahad Zareravasan
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Podniková ekonomika a management
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 26. 1. 2022
Datum ukončení řízení 1. 12. 2023
Habilitační práce (veřejná část) The Business Value of Business Intelligence & Analytics (BI&A)
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Appendix II provides the full text of the collected papers that can not be shared publicly.
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Vladimír Bureš, Ph.D., MBA (Katedra informačních technologií, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové)
Prof. dr. Jurij Jaklič (Academic Unit for Business Informatics and Logistics, School of Economics and Business, University of Ljubljana)
prof. RNDr. Michal Munk, PhD. (Katedra informatiky, Fakulta prírodných vied a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 4. 2023 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Jitka Komárková, Ph.D. (Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice)
Členové prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. (Fakulta informatiky MU)
Prof. Aleš Popovič, PhD (Department of Information Systems, Supply Chain Management & Decision Support, NEOMA Business School)
Prof. Dr. Techn. Natalia Kryvinska, PhD (Univerzita Komenského v Bratislavě, Fakulta managementu, Katedra informačních systémů)
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 16. 10. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info