prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.

profesor – Oddělení fyziologie a imunologie živočichů


kancelář: bud. D36/125
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8620
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Alois Kozubík, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Biofyzikální ústav AV ČR Brno
Obor řízení Fyziologie živočichů
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 20. 5. 1999
Datum ukončení řízení 20. 3. 2000
Habilitační práce (veřejná část) Úloha lipidového metabolismu a tkáňových mediátorů v úpravě hematopoézy ozářeného savčího organismu a v regulaci proliferace a diferenciace transformovaných buněk
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Richard Petrásek, CSc. (IKEM Praha)
RNDr. Miroslav Machala, CSc. (VÚVeL Brno)
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Vladimír Šimek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc.RNDr. Peter Fedoročko, CSc. (Univerzita P.J. Šafárika, Košice, Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof.MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. (Karlova univerzita, Hradec Králové, Lékařská fakulta)
doc.RNDr. Josef Berger, CSc. (Jihočeská univerzita České Budějovice, Biologická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 8. 3. 2000
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Alois Kozubík, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Molekulární biologie a genetika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 15. 12. 2009
Datum ukončení řízení 24. 6. 2011
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 10. 2010
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. et. MVDr. Petr Hořín, CSc. (VFU Brno)
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. (Univerzita P.J. Šafárika v Košicích)
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. (LF UK Hradec Králové)
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 10. 2010
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 7. 12. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info