PhDr. Mgr. Jitka Malá, Ph.D.

Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Jitka Malá
Obor řízení Kinantropologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sportovních studií
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 7. 12. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Celostní přístup v léčbě dysfunkcí pohybového aparátu
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové doc. PhDr. Radana Jesenická, Ph.D. (Fakulta sportovních studií MU)
doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD. (Lékarska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
doc. PhDr. Renata Malátová, Ph.D. (Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. (Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info