PhDr. Michal Smetana, Ph.D.

Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Michal Smetana, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních věd, Univerzity Karlovy
Obor řízení Politologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 17. 9. 2021
Habilitační práce (veřejná část) The Foundations of Nuclear Order: Norms, Attitudes, and International Institutions
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Parts of the thesis were already published, the licences are owned by the respective publishing houses.
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Mgr. Francis Raška, Ph.D. (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd)
prof. PhDr. Milada Polišenská, CSc. (Anglo-americká univerzita, Praha)
Dr. Martin Senn (Univerzita v Innsbrucku)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 3. 2022 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
Členové doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni)
prof. Alexander Duleba, CSc. (Filozofická fakulta Prešovské univerzity v Prešove)
Prof. Dr. Sebastian Harnisch (Univerzita Heidelberg)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 9. 5. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info