Dr. phil. Brigitte Sorger


e‑mail:
Životopis

Životopis

25169
 • narozena: 13. 02. 1963 ve Fürstenfeldu (Rakousko) státní občanství: Republika Rakousko
Pracoviště
 • Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • studium učitelství němčiny a dějepisu na Karl-Franzens-Universität ve Št. Hradci (Rakousko) (1982 - 1989)'
 • ' studium historie a etnografie na Karl-Franzens-Universität ve Št. Hradci (Rakousko) (1981 - 1988)'
 • ' doktorandské studium na Universitě Vídeň, obor „Němčina jako cizí jazyk“ (2007-2010)
Přehled zaměstnání
 • od 2007: odborná asistentka na katedře německého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity'
 • ' 2005 - 2007: externí lektorka na katedře německého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity'
 • ' 2002 – 2006: Organizátorka, hlavní koordinátorka a spolupracovnice na vedení celosvětové konference učitelů němčiny (Internationale Deutschlehrertagung 2005)'
 • ' 1994 - 2004: Vyslankyně v ČR pověřená Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a kultury Republiky Rakousko'
 • ' 1993 - 1999: Asistentka na Pedagogické akademii diecéze Št. Hradec - Eggenberg'
 • ' 1991 - 1997: Pověřena Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a kultury Republiky Rakousko vedením seminářů metodiky a didaktiky němčiny jako cizího jazyka'
 • ' 1990 - 1996: Školitelka štýrských vzdělávacích institucí v oblasti osobního rozvoje'
 • ' 1990 - 1994: Lektorka na Katedře germanistiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně'
 • ' 1989 – 1990 škola Sacre Coeur - Graz (Rakousko)
Mimouniverzitní aktivity
 • od 2005: v předsednictvu Mezinárodní svaz učitelů němčiny (IDV) jako vyslankyně za Republiku Rakousko
Vybrané publikace
 • SORGER, Brigitte. „Welche Sprachen brauchen wir, welche Sprachen wollen wir?“ Nationale und europäische Aspekte der Sprachenpolitik. In Věra Janíková a Renate Seebauer. Education and Languages in Europe - Bildung und Sprachen in Europa. 1. vyd. Münster: LIT Verlag, 2013. s. 13-21, 9 s. ISBN 978-3-643-50505-7. info
 • SORGER, Brigitte. Institutions- und sprachenpolitische Aspekte des DACH-Konzepts. In Demmig, Silvia / Hägi, Sara / Schweiger, Hannes. DACH-Landeskunde. Theorie - Geschichte - Praxis. München: Iudicium, 2013. s. 32-48, 17 s. DACH-Landeskunde. Theorie - Geschichte - Praxis. ISBN 978-3-86205-304-9. info
 • SORGER, Brigitte. Österreich im Internationalen Deutschlehrerverband. ÖDaF-Mitteilungen, Göttingen: unipress, 2013, roč. 29, 2/2013, s. 85-89. ISSN 2196-9167. info
 • SORGER, Brigitte. Das DACH-Prinzip und die Plurizentrik als Realisierung der Prinzipien der Interkulturellen Kompetenz und Mehrsprachigkeit im Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen. In Janíková, Věra a Sorger, Brigitte. Deutsch als Sprache der (Geistes)Wissenschaften. Brno: Tribun EU, 2013. s. 114-124, 11 s. ISBN 978-80-263-0377-0. info
 • SORGER, Brigitte. Mehrsprachigkeit in der Sprachenpolitik, Gesellschaft und im Fremdsprachenunterricht. In Fakulta aplikovaných jazykov. CUDZIE JAZYKY V PREMENÁCH ČASU III. 2013. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. s. 71-80, 10 s. ISBN 978-80-553-1510-2. info
 • SORGER, Brigitte, Sandra REITBRECHT a Tomáš KÁŇA. Impulse für den schulischen Unterricht und künftige Forschungen zum mehrsprachigen Schreiben. In Brigitte Sorger, Tomáš Káňa, Věra Janíková, Sandra Reitbrecht, Alice Brychová. Schreiben in mehreren Sprachen. Deutsch nach Englisch: Mehrsprachigkeit und ihr Einfluss auf die Textkompetenz. Erste Auflage. Brno: Tribun EU, 2013. s. 288-300, 13 s. Schreiben in mehreren Sprachen. Deutsch nach Englisch: Mehrsprachigkeit und ihr Einfluss auf die Textkompetenz. ISBN 978-80-263-0558-3. info
 • SORGER, Brigitte. Fremdsprachen und Mehrsprachigkeit im tschechischen Schulunterricht. In SORGER, Brigitte, KÁŇA, Tomáš, JANÍKOVÁ, Věra, REITBRECHT Sandra a BRYCHOVÁ Alice. Schreiben in mehreren Sprachen: Deutsch nach Englisch: Mehrsprachigkeit und ihr Einfluss auf die Textkompetenz. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2013. s. 14-21, 8 s. Schreiben in mehreren Sprachen: Deutsch nach Englisch. ISBN 978-80-263-0558-3. info
 • SORGER, Brigitte. E-Mail an einen Freund (Studie III). In SORGER, Brigitte, KÁŇA, Tomáš, JANÍKOVÁ, Věra, REITBRECHT Sandra a BRYCHOVÁ Alice. Schreiben in mehreren Sprachen. Deutsch nach Englisch: Mehrsprachigkeit und ihr Einfluss auf die Textkompetenz. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2013. s. 194-221, 28 s. Schreiben in mehreren Sprachen. Deutsch nach Englisch: Mehrsprachigkeit und ihr Einfluss auf die Textkompetenz. ISBN 978-80-263-0558-3. info
 • SORGER, Brigitte. Forschungsdesign und Teilaspekte der Untersuchung. In SORGER, Brigitte, KÁŇA, Tomáš, JANÍKOVÁ, Věra, REITBRECHT Sandra a BRYCHOVÁ Alice. Schreiben in mehreren Sprachen. Deutsch nach Englisch: Mehrsprachigkeit und ihr Einfluss auf die Textkompetenz. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2013. s. 87-106, 20 s. Schreiben in mehreren Sprachen. Deutsch nach Englisch: Mehrsprachigkeit und ihr Einfluss auf die Textkompetenz. ISBN 978-80-263-0558-3. info
 • SORGER, Brigitte. Schreibkompetenz und Textkompetenz. In Brigitte Sorger, Tomáš Káňa, Věra Janíková, Sandra Reitbrecht, Alice Brychová. Schreiben in mehreren Sprachen. Deutsch nach Englisch: Mehrsprachigkeit und ihr Einfluss auf die Textkompetenz. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2013. s. 120-126, 7 s. Schreiben in mehreren Sprachen. Deutsch nach Englisch: Mehrsprachigkeit und ihr Einfluss auf die Textkompetenz. ISBN 978-80-263-0558-3. info
 • SORGER, Brigitte. Der Internationale Deutschlehrerverband und seine Sprachenpolitik - Ein Beitrag zur Fachgeschichte von Deutsch als Fremdsprache. 1. vyd. Innsbruck: Studienverlag, 2012. 310 s. Theorie und Praxis, Band 14. ISBN 978-3-7065-5133-5. info
 • SORGER, Brigitte. Mehrsprachigkeit an unseren Schulen: Wahrnehmung – Realität – Konsequenzen. In Sorger, Brigitte a Janíková, Věra (Hrsg.) Mehrsprachigkeit in der Tschechischen Republik am Beispiel Deutsch nach Englisch. Brno: Tribun EU, 2011. s. 39-47, 8 s. ISBN 978-80-263-0203-2. info
 • SORGER, Brigitte. Interview mit Britta Hufeisen. In Sorger, Brigitte a Janíková, Věra (Hrsg.) Mehrsprachigkeit in der Tschechischen Republik am Beispiel Deutsch nach Englisch. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2011. s. 108-116, 9 s. ISBN 978-80-263-0203-2. info
 • SORGER, Brigitte. Sprachenpolitik als Unterrichtsfach im DaF-Studium – eine Diskussion im Spiegel der Zielsetzungen nach der Bologna-Reform. In Janíková Věra, Sorger Brigitte. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache im veränderten sprachenpolitischen Kontext nach der Bologna-Reform. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2011. s. 83-92, 10 s. ISBN 978-80-263-0079-3. info
 • JANÍKOVÁ, Věra a Brigitte SORGER. Mehrsprachigkeit in den Gesetzen, der Forschung und den Köpfen der tschechischen LernerInnen - Konsequenzen für das Tertiärsprachenlernen. Lingua viva, České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2011, VII, č. 13, s. 54-62. ISSN 1801-1489. info
 • SORGER, Brigitte a Tomáš KÁŇA. Stellenwert Nachbarsprache Deutsch und Tschechisch in Tschechien und Österreich. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 3, č. 1, s. 91-109. ISSN 1803-4411. info
 • JANÍKOVÁ, Věra a Brigitte SORGER. Schön langsam gefällt mir Deutsch ganz gut! Anregungen zu einem differenzierten Unterricht für langsamere LernerInnen. Frühes Deutsch - Fachzeitschrift für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Bielefeld: Bertelsmann Verlag, 2010, roč. 19, 21/2010, s. 8-14. ISSN 1866-3451. info
 • SORGER, Brigitte, Hans-Jürgen KRUMM a Bernd SKIBITZKI. Entwicklungen von Deutsch als Fremdsprache in Deutschland nach 1945. In Krumm, Hans-Jürgen; Fandrych, Christian; Hufeisen, Britta; Riemer, Claudia (Hg): Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Berlin: DE GRUYTER, 2010. s. 44-54, 11 s. Handbücher SK, Band 35/1. ISBN 978-3-11-020507-7. info
 • SORGER, Brigitte. Institutionen und Verbände für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache in Österreich. In Krumm, Hans-Jürgen; Fandrych, Christian; Hufeisen, Britta; Riemer, Claudia (Hg): Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Berlin: DE GRUYTER, 2010. s. 153-159, 7 s. Handbücher SK, Band 35/1. ISBN 978-3-11-020507-7. info
 • SORGER, Brigitte a Britta HUFEISEN. Die internationale Institutionalisierung von Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. In Krumm, Hans-Jürgen; Fandrych, Christian; Hufeisen, Britta; Riemer, Claudia (Hg): Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Berlin: DE GRUYTER, 2010. s. 166 - 172, 7 s. Handbücher HS, Band 35/1. ISBN 978-3-11-020507-7. info
 • SORGER, Brigitte. Der Internationale Deutschlehrerverband im Spannungsfeld von sprachenpolitischen Konzepten und fachlicher Interessensvertretung. In Daniela Breveníková a Danuša Lišková (ed): Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009. Bratislava: Vydavateľstvo Z-F LINGUA, 2010. s. 66-74, 8 s. ISBN 978-80-89328-52-9. info
 • SORGER, Brigitte. Deutsch als Fremdsprache - Definition und Abgrenzung eines wissenschaftlichen Faches. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache., Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 3, č. 2, s. 201-209. ISSN 1803-4411. info
 • JANÍKOVÁ, Věra (ed.) a Brigitte (ed.) SORGER. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache und die neuen Herausforderungen. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 225 s. x1. ISBN 978-80-87192-04-7. info
 • SORGER, Brigitte. Die Geschichte der IDT (Internationale Deutschlehrertagung). IDV-Magazin, www.idvnetz.org: Internationaler Deutschlehrerverband, 2009, roč. 41, č. 80, s. 31-42. ISSN 1431-5181. URL info
 • SORGER, Brigitte. Fachverband Deutsch als Fremdsprache. In Barkowski H., Krumm H-J.: Fachlexikon Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart, Tübingen: Narr Franke UTB, 2009. s. 76-77, 1 s. Fachlexikon Deutsch als Fremdsprache 1. ISBN 978-3-8252-8422-0. info
 • SORGER, Brigitte. Internationaler Deutschlehrerverband. In Barkowski H., Krumm H-J.: Fachlexikon Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart, Tübingen: Narr Franke UTB, 2009. s. 142-143, 1 s. Fachlexikon Deutsch als Fremdsprache 1. ISBN 978-3-8252-8422-0. info
 • SORGER, Brigitte. KulturKontakt Austria. In Barkowski H., Krumm H-J.: Fachlexikon Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart, Tübingen: Narr Francke UTB, 2009. s. 175-176, 1 s. Fachlexikon Deutsch als Fremdsprache 1. ISBN 978-3-8252-8422-0. info
 • SORGER, Brigitte. Nachbarsprache. In Barkowski H., Krumm H-J.: Fachlexikon Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart, Tübingen: Narr Franke UTB, 2009. s. 222. Fachlexikon Deutsch als Fremdsprache 1. ISBN 978-3-8252-8422-0. info
 • SORGER, Brigitte. Österreichischer Verband für Deutsch als Fremdsprache und Zweitsprache. In Barkowski H., Krumm H-J.: Fachlexikon Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart, Tübingen: Narr Franke UTB, 2009. s. 236. Fachlexikon Deutsch als Fremdsprache 1. ISBN 978-3-8252-8422-0. info
 • SORGER, Brigitte. Österreich Institut. In Barkowski H., Krumm H-J.: Fachlexikon Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart, Tübingen: Narr Franke UTB, 2009. s. 236-237, 1 s. Fachlexikon Deutsch als Fremdsprache 1. ISBN 978-3-8252-8422-0. info
 • SORGER, Brigitte. Schreiben von Facharbeiten im Studium DaF - eine Analyse der Möglichkeiten und Probleme. In Janíková, Věra (ed.) - Sorger, Brigitte (ed.). Didaktik des Deutschen als Fremdsprache und die neuen Herausforderungen. Brno: Academicus, 2009. s. 188-199, 12 s. 1x. ISBN 978-80-87192-04-7. info
 • SORGER, Brigitte. Was ist der IDV für mich? IDV-Magazin, www.idvnetz.org: Internationaler Deutschlehrerverband, 2009, roč. 40, č. 80, s. 20-28. ISSN 1431-5181. ISSN 1431-5181. URL info
 • SORGER, Brigitte. Beschreibung der methodischen Vorgangsweise in der fachhistorischen Dissertation zum Thema: Der Internationale Deutschlehrerverband im Spannungsfeld von sprachenpolitischen Konzepten und fachlicher Interessensvertretung. In Janíková V., Sorger B.: Methoden der Sprachlehr- und Sprachlernforschung Band 2. Masarykova univerzita. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 33-44, 12 s. ISBN 978-80-210-5075-4. info
 • SORGER, Brigitte. Fachgeschichte als Beitrag zur Identitätsfindung und Etablierung des wissenschaftlichen Faches Deutsch als Fremdsprache. Bruenner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 1,2/2008, 1,2, s. 79-90. ISSN 1803-4411. info
 • JANÍKOVÁ, Věra a Brigitte SORGER. Methoden der Sprachlehr- und Sprachlernforschung. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 75 s. ISBN 978-80-210-4764-8. info
 • SORGER, Brigitte. Bericht über die XIII. IDT in Graz 2005. IDV-Magazin, www.idvnetz.org: Internationaler Deutschlehrerverband, 2006, roč. 28, č. 75, s. 23-34. ISSN 1431-5181. ISSN 1431-5181. info
 • SORGER, Brigitte. Didaktische Grundüberlegungen zur IDT 2005. In Österreichische Beiträge zur Deutsch als Fremdsprache, Schwerpunkt Kultur und Konflikt im Unterricht. 1. vyd. Innsbruck - Wien - Bozen: StudienVerlag, 2004. s. 239-241, 3 s. ISBN 978-3-7065-4001-8. info

31. 3. 2011