RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

proděkan pro pregraduální studium Přírodovědecké fakulty


kancelář: bud. C13/317
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5591
e‑mail:
Životopis

Odborné curriculum vitae

Identifikace osoby
 • RNDr. Pavel Lízal, Ph.D., narozen 1973 v Hodoníně, svobodný
Pracoviště
 • Masarykova univerzita v Brně
  Přírodovědecká fakulta
  Ústav experimentální biologie
  Oddělení genetiky a molekulární biologie
  Kotlářská 2, 611 37 Brno
Funkce na pracovišti
 • Lektor na Oddělení genetiky a molekulární biologie
 • Pedagogický zástupce ředitele ÚEB
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2001: Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU v Brně, obor Genetika
  Disertační práce "Fyziologická a genetická analýza genů pro pozdní kvetení u Arabidopsis thaliana (L.)Heynh."
 • 2001: RNDr., Přírodovědecká fakulta MU v Brně, obor Genetika
  Rigorózní práce "Vliv délky dne a demetylace DNA na expresi genů pro pozdní kvetení u Arabidopsis thaliana (L.) Heynh."
 • 1997: Mgr., Přírodovědecká fakulta MU v Brně, obor molekulární biologie a genetika
  Diplomová práce "Vliv různých faktorů na expresi genů pro pozdní kvetení u Arabidopsis thaliana (L.) Heynh."
Přehled zaměstnání
 • 2006 -: Přírodovědecká fakulta MU v Brně, funkční zařazení - lektor
 • 2001: Přírodovědecká fakulta MU v Brně, funkční zařazení - odborný asistent
 • 1999: Přírodovědecká fakulta MU v Brně, funkční zařazení - vědecký, výzkumný a vývojový asistent
 • 1997: Přírodovědecká fakulta MU v Brně, funkční zařazení - odborný pracovník
Pedagogická činnost
 • Zaměření a zpracování Bakalářské práce
 • Zaměření a zpracování Diplomové práce
 • Genetika populací
 • Praktikum z Genetiky populací
 • Paleogenetika člověka
 • Obecná genetika
 • Praktikum z Obecné genetiky
 • Popularizace a komunikace vědy a výzkumu v praxi
 • Bakalářský seminář MBG/LGMD (do roku 2019)
 • Diplomový seminář MBG/LGMD (do roku 2019)
 • Úvod do studia specializace Molekulární biologie a genetika
 • Úvod do studia Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Vědeckovýzkumná činnost
 • Odborné zaměření: Genetika populací, genetika rostlin
 • 1999 - 2005: spoluřešitel výzkumného záměru MSM 143100008: Genomy a jejich funkce
 • 2002 - 2004 řešitel grantu GA ČR 521/02/P127: Interakce genů pro pozdní kvetení u Arabidopsis thaliana a jejich lokalizace na genetickou mapu
Akademické stáže
 • 1998: studijní pobyt v ETH, Zurich
Universitní aktivity
 • 2001-současnost: člen fakultní rozvrhové komise za sekci Biologie
 • 2008-2014: člen Akademického senátu PřF MU, předseda Legislativní komise
 • 2014-současnost: zástupce PřF MU v Radě vysokých škol
 • 2015-současnost: člen Akademického senátu MU, člen Legislativní komise, předseda Volební a mandátové komise (do března 2018), předseda Doktorandské komise AS MU (do května 2021)
 • 2017-současnost: člen Akademického senátu PřF MU, člen Legislativní komise
 • 2018-současnost: Pedagogický zástupce ředitele Ústavu experimentální biologie
 • 2018-současnost: člen Pedagogické komise PřF MU
 • 2018-současnost: člen Přijímací komise PřF MU
 • 2019-současnost: člen skupiny pro koncepci nakladatelství Munipress
 • 2020-současnost: člen Pracovní skupiny RMU pro online výuku
 • 2020-současnost: předseda Akademického senátu PřF MU
 • 2021-současnost člen Programové rady Univerzitního centra Telč
Mimouniverzitní aktivity
 • člen výboru Česko-Slovenské genetické společnosti Gregora Mendela
 • člen Vědecké rady Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě
Vybrané publikace
 • LÍZAL, Pavel. DNA jako občanský průkaz. Lekce z genetiky. Ilustrace Nikola Kalinová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 113 s. Munice, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-9381-2. info
 • LÍZAL, Pavel a Lucie RÁČKOVÁ. Experiment: Někdo to rád hořké. In Vesmír. Praha: Vesmír, spol. s r. o., 2016, s. 414-416. ISSN 1214-4029. URL info
 • LÍZAL, Pavel. Praktikum z obecné genetiky. 5., aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-8054-6. url PURL epub html info
 • LÍZAL, Pavel. Zpracování bakalářské práce. 3., aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6760-8. URL info
 • LÍZAL, Pavel. Paleogenetika člověka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-7085-1. url info
 • DROZDOVÁ, Eva, Lenka KLINKOVSKÁ a Pavel LÍZAL. Přírodopis pro 8. ročník - Biologie člověka. 1. vyd. Brno: nakladatelství Nová škola s.r.o., 2009, 135 s. Přírodopis. ISBN 80-7289-111-1. info
 • MALINA, Jaroslav, Dalibor ANTALÍK, František BAHENSKÝ, Luboš BĚLKA, Petra BERAN-CIMBŮRKOVÁ, Kateřina BOBEROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, František ČAPKA, Eva ČERMÁKOVÁ, Roman ČIHÁK, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Gabriela DRESLEROVÁ, Petr DUBOVÝ, Josef DUDA, Petra DUCHEČKOVÁ, Hana ELIÁŠOVÁ, Michaela ENDLICHEROVÁ, Eva FERRAROVÁ, Dana FIALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Eduard FUCHS, Jiří GAISLER, Martin GOLEC, Andrea GRÍGELOVÁ, Petr HLAVÁČEK, Martin HLOŽEK, Martin HOLUB, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Břetislav HORYNA, Cyril HÖSCHEL, Blahoslav HRUŠKA, Ondřej HUBÁČEK, Petr CHARVÁT, Jan HUTÁK, Alena JAKLOVÁ, Mikoláš JURDA, Zdeněk JUSTOŇ, Jan KELLER, Helena KLEMPEREROVÁ, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMENDA, Kateřina KONÁŠOVÁ, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Soňa KRÁSNÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Tereza KULDOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Věra LINHARTOVÁ, Pavel LÍZAL, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Miloš MACHOLÁN, Giuseppe MAIELLO, Tereza MIKEŠOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN, Lucie MORNSTEINOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Milan NAKONEČNÝ, Bedřich NOSEK, Marie NOVÁKOVÁ, Nea NOVÁKOVÁ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Dalibor PAPOUŠEK, Marie PARDYOVÁ, Josef PAVLÍK, Jana PEČÍRKOVÁ, Lukáš PECHA, Markéta PECHNÍKOVÁ, Robin PĚNIČKA, Jana PETRÁSKOVÁ, Miloslav PETRUSEK, Mariana PFLEGEROVÁ, Jana PLESKALOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Jiří PROSECKÝ, Martin PRUDKÝ, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Barbora PÚTOVÁ, Michaela RAČANSKÁ, Jiřina RELICHOVÁ, Markéta RENDLOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Martin RYCHLÍK, Alena ŘIHÁKOVÁ, Sandra SÁZELOVÁ, František SEHNAL, Vladimír SKLENÁŘ, Jaroslav SKUPNIK, Miloslav SLABINA, Irena SMETÁČKOVÁ, Ludmila SOCHOROVÁ, Tereza SOJKOVÁ, Vladimír SOUČEK, Martin SOUKUP, Václav SOUKUP, Eva STEINBACHOVÁ, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Jiřina ŠEDINOVÁ, Lukáš ŠÍN, Miloš ŠTĚDROŇ, Helena ŠULOVÁ, Lenka ŠULOVÁ, Richard THÉR, Michal TOŠNER, Zdeněk TVRDÝ, Zdeněk UHEREK, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Martina WAGENKNECHTOVÁ, Renata WEINEROVÁ, Jiří WINKLER, Michaela RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, Marcela ZOUFALÁ, Jaroslav ZVĚŘINA, Milan BENEŠ, Zuzana BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ, Vladimír BLAŽEK, Vít BUBENÍK, Lenka BUDILOVÁ, Petr BUREŠ, Miroslav ČERNÝ, Pavel DUFEK, Jan HELLER, Tomáš HIRT, Jiří HLUŠIČKA, Karel HNILICA, Jan HOLČÍK, Michal HORSÁK, Marek JAKOUBEK, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Zuzana KORECKÁ, Stanislav KOMÁREK, Miloslav LAPKA, Tomáš MACHALÍK, Martin MATĚJŮ, Dagmar MUCHNOVÁ, Lucie NEČASOVÁ, Vlastimil NOVÁK, Jan NOVOTNÝ, Jiří PAVELKA, Petr PAVLÍK, Vladimír SADEK, Karel SKLENÁŘ, Věra SOKOLOVÁ, Jana SOUČKOVÁ, Jan SÝKORA, Irena ŠTĚPÁNOVÁ, Jana VÁLKOVÁ, Daniel VANĚK, Jiří WOITSCH, Jan ZÁHOŘÍK a Markéta ZACHOVÁ. ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM v Brně, 2009, 4738 s. ISBN 978-80-7204-560-0. URL info
 • LÍZAL, Pavel. Zaměření a zpracování bakalářské práce. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. Elportál. ISSN 1802-128X. URL info
 • DREISEITL, Antonín, Jana ŘEPKOVÁ a Pavel LÍZAL. Genetic analysis of thirteen accessions of Hordeum vulgare ssp. spontaneum resistant to powdery mildew. Cereal Research Communications. Maďarsko: Akademiai Kiado, 2007, roč. 35, č. 3, s. 1449-1458. ISSN 0133-3720. info
 • LÍZAL, Pavel a Jana ŘEPKOVÁ. Praktikum z obecné genetiky - řešené příklady. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info
 • ŘEPKOVÁ, Jana, Antonín DREISEITL, Pavel LÍZAL, Zdeňka KYJOVSKÁ, Kateřina TETUROVÁ, Radka PSOTKOVÁ a Ahmed JAHOOR. Identification of resistance genes against powdery mildew in four accessions of Hordeum vulgare ssp. spontaneum. Euphytica. Nizozemí: Springer, 2006, roč. 150, č. 1, s. 23-30. ISSN 0014-2336. info
 • ŘEPKOVÁ, Jana, Sylva HLAVÁČOVÁ, Pavel LÍZAL, Zdeňka KYJOVSKÁ a Jiřina RELICHOVÁ. Molecular mapping of some Arabidopsis thaliana genes determining leaf shape and chlorophyll defects. Biologia, Bratislava. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2005, roč. 60, č. 4, s. 443-449. ISSN 1335-6372. info
 • NĚMCOVÁ, Eva a Pavel LÍZAL. Genetická determinace délky vegetativní fáze u modelové rostliny Arabidopsis thaliana. Biologické listy. Praha: Ústav molekulární genetiky AV ČR, 2005, roč. 70, č. 4, s. 311-329. ISSN 0366-0486. info
 • LÍZAL, Pavel a Jiřina RELICHOVÁ. Localization of seven new late-flowering mutations on the genetic map of Arabidopsis thaliana using a newly generated CAPS marker. Plant Science. Dublin: Elsevier Scientific Publisher, 2004, roč. 167, č. 167, s. 143-149. ISSN 0168-9452. info
 • LÍZAL, Pavel. Genetické založení doby do kvetení u modelové rostliny Arabidopsis thaliana. Biologické listy. Praha: Ústav molekulární genetiky AV ČR, 2001, roč. 66, č. 1, s. 49-63. ISSN 0366-486. info
 • LÍZAL, Pavel a Jiřina RELICHOVÁ. The effect of day length, vernalization and DNA demethylation on the flowering time in Arabidopsis thaliana. PHYSIOLOGIA PLANTARUM. Copenhagen: Munksgaard, 2001, roč. 113, č. 1, s. 121-127. ISSN 0031-9317. info

8. 12. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info