doc. RNDr. Jaroslav Vašátko, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jaroslav Vašátko, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzická geografie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 31. 3. 1999
Datum ukončení řízení 15. 12. 1999
Habilitační práce (veřejná část) Využití některých modelových skupin živočichů pro charakteristiku krajin České republiky
Oponenti habilitační práce RNDr. Vojen Ložek, DrSc. (Praha)
RNDr. Mikuláš Lysický, CSc. (Stupava-Slovensko)
doc. RNDr. Ing. Jaroslav Pelikán, DrSc. (Brno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 11. 1999
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jiří Gaisler, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc.RNDr. Pavel Trnka, CSc. (MZLU Brno, Ústav krajinné ekologie)
prof.RNDr. Otakar Štěrba, DrSc. (Palackého univerzita Olomouc, PřF)
Ing. Antonín Buček, CSc. (MZLU Brno, Ústav lesnické botaniky)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 11. 1999

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info